Babušnica

Bezbednost za ljude i granice – borba protiv krijumčarenja migranata na zapadnom Balkanu

Po prvi put na teritoriji opštine Babušnica realizuje se projekat koji ima za cilj da doprinese smanjenju krijumčarenja migranata kao i poštovanju njihovih ljudskih prava i osnovnih sloboda. Međunarodna Konkursna komisija i Beogradski centar za ljudska prava doneli su odluku da u okviru projekta „Balkanski savet za izbeglice i migracije: Bezbednost za ljude i granice – borba protiv krijumčarenja migranata na zapadnom Balkanu“ podrži 4 projekta u Republici Srbiji među kojima je i projekat Udruženja građana “Lužničke rukotvorine-Ž.E.C. (ženski etno centar) Gorčinci.

Projekat se finansira sredstvima Evropske unije. Realizacija je započela avgusta i trajaće do februara.

Prema rečima predsednice udruženja “Lužničke rukotvorine-Ž.E.C.” ovo udruženje je formirano sa osnovnom idejom zaštite ljudskih prava svih ranjivih grupa što predstavlja i njegovu misiju.

-Od početka migrantske krize ukazivali smo na kršenje ljudskih prava migranata a sada smo dobili priliku da se u okviru ovog projekta bavimo zaštitom prava migranata i da se aktivno uključimo u rešavanje problema krijumčarenja migranata kroz teritoriju naše opštine. Ovim projektom su predviđene aktivnosti koje su usmerene ka podizanju vidljivosti problema krijumčarenja migranata i poštovanja njihovih ljudskih prava sa fokusom na smanjenje krijumčarenja migranata preko teritorije opštine Babušnica. Njime će biti obuhvaćena pogranična sela opštine kao i predstavnici relevantnih institucija u samoj Babušnici. Takođe je predviđeno da se stanovnici pograničnih sela informišu i kroz diskusije u okviru fokus grupa dublje upoznaju sa međunarodnim i domaćim dokumentima kojima se štite ljudska prava izbeglica iz ratom zahvaćenih područja, tražilaca azila i svih lica koja nisu državljani Republike Srbije a prolaze kroz njenu teritoriju. Poseban akcenat će biti na  postupcima i merama prevencije krijumčarenja migranata-kaže Stamenovićeva.

delegacija eu u srbiji

Kroz teritoriju opštine Babušnica su prethodnih godina krijumčareni migranti koji su dalje prebacivani ka Nišu,  Beogradu i drugim većim gradovima Srbije.  Pojedini stanovnici pograničnih sela su učestvovali u samom krijumčarenju i obezbeđivanju prevoza za migrante, a često su takve akcije organizovane zajednički sa krijumčarima iz susednih opština. S obzirom na to da je u velikim delovima Avganistana došlo do rapidnog pogoršanja stanja bezbednosti i ljudskih prava nakon povlačenja međunarodnih trupa iz te države i porasta nasilja koji teško pogađa civile, uključujući žene i decu i da UNHCR poziva sve države da civilima koji beže iz Avganistana omoguće pristup svojoj teritoriji kao i da sve vreme obezbeđuju poštovanje načela zabrane prinudnog vraćanja ovaj projekat dolazi u pravo vreme.

 

 

 

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker