Besplatna filmska projekcija u bioskopu Doma kulture