Baritonske uloge iz velikih opera – koncert u Pirotu