Kultura

Akreditovani seminar u Narodnoj biblioteci Pirot

U Narodnoj biblioteci Pirot ovog vikenda održan je akreditovani seminar “Motivisani bibliotekari pokreću svet psihologa” Jelene Jovin, bibliotekara-informatora Biblioteke Matice srpske.

Motivisani bibliotekari su neophodna karika u postizanju dobrih rezultata rada, izvor su kreativnosti i unošenja inovacija. Kreativnost je snažan motivator, a motivisanje bibliotekara učešćem u donošenju odluka ili davanju predloga za rad biblioteke može biti vrlo pozitivno. Zato je akcenat ovog programa stavljen na sticanje veštine motivisanja, a osnovni cilj seminara je uočavanje sopstvenih želja i motiva, kao i stvaranje novih potencijalnih ideja i njihova implementacija u lične aktivnosti i rad biblioteke.

Motivacija će, kroz interaktivni pristup koji Jelena Jovin primenjuje u svom radu, uključujući i raznovrsne vežbe sa bibliotekarima, biti razmatrana u kontekstu tri polja: lične motivacije, traženje/nalaženje uzora u drugima i stvaranje dobre organizacione klime u samoj biblioteci. Primenom prikazanih tehnika dolazimo do krajnjeg cilja, a to su motivisani bibliotekari koji svojom kreativnošću i inovativnošću postižu dobre rezultate u radu.

Izraz motivacija potiče iz latinskog jezika (gl. moveo, movere) i može se prevesti sa kretati se, staviti u pokret, pokretati. Motivacija je unutrašnja sila koja nas snabdeva pokretačkom snagom za ostvarivanje ciljeva i zadovoljavanje potreba.

Slične vesti

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker