Ostale vesti

Akademija TVSS – Odsek Pirot planira nove studijske programe od oktobra

Od oktobra će Akademija tehničko – vaspitačkih strukovnih studija odsek Pirot upisati studente na programu  za vaspitače po novoj akreditaciji. Novokoncipiran studijski program je u skladu sa strategijom RS „Godine uzleta“, sa znatno smanjenim brojem predmeta ali povećanim časovima vežbi u radu sa decom u vrtiću. „ Novi kurikulum smo izradili u skladu sa standardima i poslali Nacionalnom akreditacionom telu  Republike Srbije (NAT). Ovim povodom komisija je najavila svoju posetu u četvrtak, 18. maja, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za dobijanje dozvole – akreditacije novog programa za vaspitače“ – rekla je dr Emilija Popović, rukovodilac Odseka Pirot.

Popovićeva ističe da je paralelno sa ovim programom izrađen i novi program – medicinska sestra vspitač. „Realizovali smo sve predviđene uslove propisane standardima za akreditaciju istog programa. Predali smo NAT-u i očekujemo komisiju i iz ovog polja povodom dobijanja akreditacije za narednu školsku godinu“ – kaže dr Emilija Popović.  Na ovaj studijski program moći će da se prijave učenici koji su završili srednju medicinsku školu.

Treći studijski program na osnovnim studijskim programima koji se realizuje na Odseku Pirot je iz oblasti IT-a. Naredne školske godine biće upisana treća generacija studenata na ovom smeru. Specifičnost ovog studijskog programa jeste da studenti koji se upišu na budžetu imaju prava da od drugog semestra do kraja školovanja konkurišu kod kompanije Tigar Tajers i ukoliko prođu testove kod poslodavca, osposobljavaju se tako što uče kroz rad i uz nadoknadu. Ukoliko savladaju praktična znanja koja zadovoljavaju predviđene kriterijume za radno mesto na kom se školuju kompanija Tigar Tajers ove studente upošljava nakon završetka treće godine studija.  Akreditacijom je predviđeno da na ovom programu meže biti 20 studenata na teret budžeta RS.

Četvrti program koji se realizuje su studije drugog stepena Master strukovni vaspitač koji je akreditovan za  30 studenata. Od prošle godine Vlada RS je izdvojila sredstva da se najbolji odnosno prva dva studenta na listi finansiraju iz budžeta Republike Srbije.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker