Korona virus

Rok za otvaranje namenskog računa za isplatu državnih minimalaca do 25. aprila

Isplata direktnih davanja privrednim subjektima koji žele da koriste ovu meru pomoći privredi, vršiće se sa posebnog namenskog računa otvorenog za tu namenu kod Ministarstva finansija – Uprave za trezor.
Radi isplate direktnih davanja, privrednom subjektu otvara se poseban namenski račun – isplata direktnih davanja – COVID-19 kod banke koja u momentu stupanja na snagu Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 (10. april 2020. godine) vodi tekući račun tog privrednog subjekta.
Privredni subjekti koji u momentu stupanja na snagu Uredbe imaju otvorene tekuće račune kod više banaka, dužni su da najkasnije 25. aprila 2020. godine, na portalu Poreske uprave, dostave podatak o nazivu banke kod koje će biti otvoren poseban račun.
Privredni subjekti koji u momentu stupanja na snagu Uredbe imaju otvorene tekuće račune kod jedne banke, nisu dužni da dostave podatak o nazivu banke, odnosno istima će biti otvoren namenski račun kod te banke.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker