“Romi svome gradu” – 11. avgusta na Omladinskom stadionu