Gradska hronika

18. maj – Dan sećanja na žene žrtve nasilja – “Uloga medija u borbi protiv nasilja nad ženama”

Povodom 18. maja, Dana sećanja na žene žrtve nasilja, u organizaciji Saveta za rodnu ravnopravnost grada Pirota, održana je tribina o temi “Uloga medija u borbi protiv nasilja nad ženama”. Od početka godine,  Centru za socijalni rad u Pirotu prijavljeno je 78 slučajeva zlostavljanja u porodici gde su u 68 % slučajeva žene žrtve nasilja a zlostavljači su uglavnom muškarci.

Predsednica Saveta, Milena Dimitrijević, istakla je važnu ulogu medija u izgradnji poverenja među članovima lokalne zajednice ali i u edukaciji stanovništva kako bi se kontinuirano radilo na prevnciji i smanjenju svih oblika nasilja. “U prevenciji nasilja i sticanja poverenja u institucije i organizacije koje se bave problemom nasilja, mediji mogu značajno da doprinesu izveštavanjem o”primerima dobre prakse” gde je žena zahvaljujući podršci institucija izašla iz nasilja. Takvih primera ima dosta a o njima se ne izveštava, a značajno mogu da doprinesu i osnaže ženu da prekine nasilje”- ističe Dimitrijevićeva.

Prema njenim rečima,   kontinuiranim radom i kreiranjem programa koji će doprineti razvoju empatije i uzajamnog poštovanja, kroz povezivanje institucija, medija i civilnog sektora, može se  uticati na prevenciju i smanjenje nasilja. “Usluge koje smo imali i koje su dale dobre rezultate, poput Savetovališta za mlade, za pomoć i podršku pordici, trenutno ne funkcionišu zbog nedostatka kadrova. Ovakve usulge su nam potrebne i verujem da ćemo ih uskoro ponovo imati, za dobrobit cele zajednice” – poručila je Dimitrijevićeva.

Centru za socijalni rad u Pirotu od početka godine prijavljeno je 78 slučajeva zlostavljanja u porodici, od čega se 53 prijave odnose na nasilje prema ženama. Ivana Panić, sociolog Centra za socijalni rad , ističe da se uglvnom prijavljuje psihičko i fizičko nasilje i da su izvršioci nasilja uglavnom muškarci, bračni ili vanbračni partneri, kao i  drugi srodnici ili članovi porodice. “Centar za socijalni rad ima savetodavnu ulogu u procesu zaštite žrtve od nasilja u porodici i učestvuje u proceni i planiranju najbolje vrste pomoći i podrške žrtvi  nasilja. Mediji imaju značajnu ulogu u formiranju javnog mnjenja , a u poslednje vreme kroz digitalizaciju i elektronske medije, oni nisu samo kanal informisanja već i svojevrsni kreatori stvarnosti” – kaže Panićeva. Prema njenim rečima izveštavanje o nasilju često je praćeno eksplicitnim fotografijama, imenom žrtve, izjavama svedoka i neproverenim informacijama što dodatno viktimizira samu žrtvu kao i njeno najbliže okruženje.  

Ana Filipović Gogić, novinarka TV Pirot ističe da je neosporno  da mediji igraju vaznu ulogu u kreiranju slike o određenoj pojavi, događaju. “Smatram da lokalni mediji u mnogo slučajeva “trpe” zbog grešaka medija sa većom teritorijalnom pokrivenošću i medija koji plasiraju svoje sadržaje na internetu, gde se neretko ne prepoznaju granice dobrog i lošeg. Jedan od modela da govorimo o ovoj temi češće i temeljnije je organizovanje specijalizovanih emisija, tv okruglih stolova gde bi predstavnici relevantnih institucija koji se posredno i neposredno bave ovom tematikom, govorili o prevenciji. Trebalo bi da se zapitamo, ne samo kao profesionalci vec kao ljudi koliko mi možemo da učinimo da ovakvih  pojava u našoj sredini bude manje. Samovrednovanje je jedan od modela” – poručila je novinarka, Ana Filipović Gogić.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker