PIROT KROZ VEKOVE: Da li znate čime se bavio terzija?

Naziv terzija je prvobitno označavao krojača koji je šio odela od finijeg i mekšeg sukna tj. čoje, kao i od drugih materijala, da bi u drugoj polovini istog veka, postao naziv za krojača narodnog tj. seljačkog odela, dok su se nazivi krojač i šnajder koristili za zanatlije koji su se bavili izradom odela evropskog kroja. … Continue reading PIROT KROZ VEKOVE: Da li znate čime se bavio terzija?