PIROT KROZ VEKOVE: Da li ste znali da je pirotsko sukno bilo nadaleko čuveno po svom kvalitetu?

Pirotski trgovci su u trgovini suknom prepoznali veoma unosan posao i njime su se jednako uspešno bavili od polovine XIX veka pa sve do Drugog svetskog rata, kada je industrijalizacija naglo prekinula proizvodnju sukna i svela je na najmanju moguću meru. Pirotsko sukno, odnosno pirotski šajak, bilo je izuzetno kvalitetno i cenjeno, ne samo u pirotskom okrugu, već i … Continue reading PIROT KROZ VEKOVE: Da li ste znali da je pirotsko sukno bilo nadaleko čuveno po svom kvalitetu?