Lokalna samouprava

Žučna rasprava odbornika Skupštine grada Pirota

Odbornici Skupštine grada Pirota su bez rasprave doneli odluku o eksternoj reviziji Završnog računa budzeta grada za 2023. godinu dok su ostale tačke dnevnog reda izazvale  polemiku koja je podstakla otvaranje drugih tema i pitanja koja se nisu direktno odnosila na temu o kojoj se raspravlja.

Odbornici su usvojili  Strategiju razvoja urbanog područja grada Pirota, Strategiju bezbednosti saobraćaja do 2027. sa akcionim planom i Odluku o pristupanju izradi Plana kvaliteta vazduha grada do 2029. godine. Usvojena je i Odluka o izmeni odluke o javnim parkiralištima kojom se u sistem naplate parkiranja uvodi šest lokacija, među kojima parking prostor kod Dečijeg dispanzera i marketa Roda. Jedina tačka oko koje su se bez diskusije  složili i odbornici  vladajuće većine i opozicije je usvajanje  Plana detaljne regulacije „Manastir Sukovo“.

Na Skupštini je doneta Odluka o pristupanju izradi Plana kvaliteta vazduha za period 2024. – 2029. godine na teritoriji grada Pirota. Odbornici odborničke grupe Pirot protiv nasilja  predložili su da njihov predstavnik učestvuje u radnoj grupi na izradi Plana kvaliteta vazduha. Gradonačelnik Pirota, Vladan Vasić podsetio je da je za energetsku efikasnost grad Pirot je u poslednje dve godine izdvojio preko 70 miliona dinara.

Odbornici su usvojili Odluku o usvajanju Programa zapošljavanja grada Pirota sa akcionim planom za period od 2024. do 2026. godine. Milan Božić izneo je podatak da je u  Pirotu  u odnosu na druge gradove u Srbiji   broj zaposlenih samo tri puta  veći u odnosu na broj nezaposlenih dok je u drugim gradovima koje je naveo taj broj desetostruko veći. Predstavnici vladajuće većine ističu da je Pirot jedan od retkih gradova u Srbiji po izdvajanjima i merama aktivne politike zapošljavanja definisanim predloženim Programom.

Na sednici Skupštine grada usvojen je Program održavanja nekategorisanih i atarskih puteva na teritoriji grada Pirota za 2024. godinu. Odbornici su dali saglasnost na Odluku Nadzornog odbora o izmeni Plana programa za 2024. godinu JP “Vodovod i kanalizacija” Pirot i JP za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta Pirot.

Usvojeno je rešenje o obrazovanju radne grupe za izradu Poslovnika Skupštine grada Pirota. Rok za izradu Poslovnika je  40 dana od dana formiranja Radne grupe.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/ca77f177-fd69-11ee-96b8-cabfa2a5a2de