Značajan uspeh na Državnom takmičenju iz hemije učenice OŠ „8.septembar“