Lokalna samouprava

“Zaboravljeno dvorište Evrope” – Međunarodna konferencija Evroregiona u Dubrovniku

Na poziv Saveta Evrope, zamenik gradonačelnika grada Pirota Vidojko Panajotović i zamenik predsednika Skupštine grada Pirota Vladica Tošić, prisustvovli su u ime Euroregiona Nišava na međunarodnoj konferenciji o prekograničnoj saradnji koja je organizovana u Dobrovniku. U radu konferencije učestvovalo je pedesetak predstavnika javne uprave, civilnog sektora i akademske zajednice iz dvadeset država. Fokus konferencije o prekogranična saradnja u Evropi bili su decentralizacija, pravni okviri i najbolja praksa.

 

Prisutne su pozdravili ministar  lokalne samouprave Hrvatske Lovro Kuščević, u ime grada domaćina gradonačelnik Franković, Nikola Dobroslavić župan Dubrovačko-neretvanske županije, Vesna Baus iz Ministarstva spoljnih i evropskih poslova Hrvatske, predsedavajući Evropskog komiteta za demokratiju i upravu Peter Andre i Klaudija Lućiani ispred Saveta Evrope.

 

Organizaciju Međunarodne konferencije o prekograničnoj saradnji podržali su Savet Evrope, Centar za ekspertizu za reformu lokalne samouprave, grad Dubrovnik i Vlada Hrvatske, koja je preuzela šestomesečno predsedavanje Komitetomministara Saveta Evrope.

 

Hrvatsko predsedavanje Komitetom ministara Saveta Evrope (maj – novembar 2018.) postavilo je podršku decentralizaciji kao jedan od ključnih prioriteta. U tom kontekstu i u saradnji sa Centrom eksperata za reformu lokalne samouprave, Vlada Hrvatske organizovala je konferenciju na kojoj su prezentovani i vođeni razgovori o pravnim okvirima i alatima za izgradnju kapaciteta i prikupljanje podataka u prekograničnoj saradnji u Evropi.

 

Evropska povelja o lokalnoj samoupravi prepoznaje da jačanje lokalne samouprave u svim zemljama članicama Saveta Evrope predstavlja važan doprinos izgradnji Evrope zasnovane na principima demokratije i decentralizacije nadležnosti i funkcija. Efektivna decentralizacija omogućava građanima da se angažuju na lokalnom nivou i lokalne vlasti da efikasno vrše svoja ovlašćenja. U graničnim oblastima, saradnja lokalnih vlasti sa obe strane zajedničke granice pomaže u prevazilaženju poteškoća zbog granica i promovisanju dijaloga i saradnje.

Diskusije na konferenciji organizovane su oko tri glavna panela:

 

Panel 1: Prekogranična saradnja u kontekstu decentralizacije – dodatna vrednost pravnih instrumenata Saveta Evrope – Povelja o lokalnoj samoupravi, Evropska okvirna konvencija o prekograničnoj saradnji (Madridska konvencija) i Protokol br. 3.

 

Panel 2: Prekogranična saradnja u praksi – kako poboljšati kapacitete i ojačati liderstvo u upravljanju inicijativama prekogranične saradnje. Panel 3: Razmena dobre prakse za efektivnu prekograničnu saradnju – EDEN – online alat za prekograničnu saradnju.

Euroregion Nišava kao promoter prekogranične saradnje i jedan od lidera institucionalne prekogranične saradnje u jugoistočnoj Evropi, pozvan je od strane Saveta Evrope da predstavi svoja iskustva i primere dobre prakse. Takođe, prezentovana je i nova inicijativa Euroregiona Nišava o osnivanju EGTC-a EUROBALKAN.

 

Učesnici konferencije su istakli značaj ovakvih okupljanja uz poruku da su jačanje procesa decentralizacije i prekogranične saradnje važne teme za sve pogranične regije i lokalne samouprave u regionu. Jedan od bitnih zaključaka je neophodnost i važnost prekogranične saradnje, kao i potreba saradnje stanovništva i zvaničnih politika, bez obzira na prošlost.

 

 

Slične vesti

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker