Gradska hronika

Za tolerantnije i nenasilno okruženje

Dana 30.03.2019 godine održaće se predstava zasnovana na interaktivnom teatru u Pirotu u Domu kulture  od 12.00 do 16.00 časova. Predstava je deo projekta “Izazov nejednakostima” koji finansira Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju – GIZ. Projekat realizuje Asocijacija za seksualno i reproduktivno zdravlje Srbije iz Beograda sa Udruženjem Ternipe iz Pirota.

Projekat ima za cilj, kroz edukaciju zasnovanu na pozorištu, da izazove i promeni konzervativne stavove i ponašanje među rodovima u šest gradova u Srbiji, s posebnim naglaskom na romsku i povratničku populaciju sa učešćem predstavnika većinskog stanovništva.

foto – ilustracija

Ovakvim pristupom stvaramo otvorenije, tolerantnije, nediskriminatorno i nenasilno okruženje. Snimljeni materijali iz izvedenih predstava i debata koje su se odvijale u ovim gradovima koristiće se putem društvenih mreža za javne debate i širenje obima publike prenoseći poruke iz projekta. Kroz partnerstva sa šest lokalnih nevladinih organizacija u šest gradova (Pirot, Zaječar,Vršac, Kruševac, Obrenovac i Beograd), metodologija teatarskog obrazovanja biće franšizirana i implementirana, odnosno dalje izvođena na lokalnom nivou, osiguravajući održivost projekta i posle njegovog završetka.

Slične vesti

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker