Gradska hronika

Za izazivače požara kazne i do milion dinara

Na današnjoj sednici Okružnog štaba za vanredne situacije usvojen je Operativni plan za sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara na otvorenom i od šumskih požara, a građanstvu je upućen apel da se prestane sa praksom paljenja biljnih ostataka na otvorenom, odnosno strnjike na poljima, što veoma često dovodi do velikih požara.

-Spaljivanje strnih useva, smeća i biljnih ostataka je zabranjeno Zakonom o zaštiti od požara (član 50). Lice koje je izazvalo požar dužno je da vatrogasno-spasilačkoj jedinici nadoknadi troškove intervencije, u skladu s posebnim propisom. Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice a pravno lice od 300.000 do 1.000.000 dinara.
SPALjIVANjEM BILjNIH OSTATAKA ČESTO DOLAZI DO NEKONTROLISANIH POŽARA NA OTVORENOM, KOJI NANOSE VELIKE MATERIJALNE ŠTETE I STRADANjE LjUDI

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker