Gradska hronika

Za bolju participaciju Roma i Romkinja na tržištu rada

Udruženje građana “Vizija” Pirot realizuje projekat „Sticanje dodatnih znanja, veština i kompetencija Roma i Romkinja radi aktivnije i kvalitetnije participacije na tržištu rada“ kojifinansijski pomaže Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije.


Ciljna grupa projekta su Romi i Romkinje koji pripadaju kategoriji višestruko teže zapošljivih nezaposlenih lica, gde se kroz sticanje preduzetničkih veština unapređuje njihov ekonomski položaj i konkuretnost na tržištu rada.

Projektnim aktivnostima promoviše se preduzetništvo i socijalno preduzetništvo među romskom poulacijom širom pirotskog okruga, a takođe povećava se stepen stručnih kvalifikacija i kompetencija nezaposlenih Roma i Romkinja realizacijom programa obuke (stručne prakse) gde Romi i Romkinje bez stručnih kvalifikacija pohađaju stručnu praksu za deficitarna zanimanja u zanatstvu. Kroz program stručne prakse trenutno prolazi 12 Roma i Romkinja iz celog pirotskog okruga, a isti broj Roma i Romkinja pohađao je  obuku za sticanje preduzetničkih veština.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker