Gradska hronika

Voda u Babušnici i dalje nije ispravna za piće

Danas su završene kompletne analize voda za piće uzorkovane u selu Poljska Ržana (uzorak uzet iz škole) i u seoskom vodovodu sela Vojnegovac kod Pirota. Takođe su završene i analize tri seoska bunara u Opštini Bela Palanka (dva u selu Vitanovac i jedan u selu Glogovac).

Voda iz gradskog vodovoda Babušnica je i dalje pod zabranom korišćenja, voda se cisternama doprema u Babušnicu prethodno proverena i dohlorisana u Zavodu za javno zdravlje Pirot. Svi uzorci vode koja je dopremljena u Babušnicu, a koji uzeti tokom ovih desetak dana iz cisterni nakon hiperhlorisanja na proveru zdravstvene ispravnosti, su bili zdravstveno ispravni i odgovarali su Pravilniku . Higijensko – epidemiološko stanje gradskih vodovoda Pirot, Dimitrovgrad i Bela Palanka je i dalje stabilno i bez promene.

10317771_587107531397399_4817606321686916125_o

Voda za piće uzeta iz škole u selu Poljska Ržana, koja potiče iz međuseskog vodovoda Krupac, je usaglašena sa vrednostima koje propisuje Pravilnik i odgovara Pravilniku. Voda za piće sa izvorišta u selu Vojnegovac je imala povećanu vrednost za mutnoću (1.12 NTU) i nije takođe bila bakteriološki ispravna zbog prisustva koliformnih bakterija fekalnog porekla i sreptokoka fekalnog porekla u vodi. Uzorci vode za piće iz mreže seoskog vodovoda Vojnegovac nisu imali povećane vrednosti za mutnoću i odgovarali su Pravilniku (uzorci voda uzeti iz mreže imali su dovoljne količine rezidualnog hlora). Vode uzete iz bunara u selu Vitanovac nisu bile mikrobiološki ispravne (povećan broj ukupnih koliformnih bakterija i sulfitoredukujućih klostridija, kao i prisustvo koliformnih bakterija fekalnog porekla i streptokoka fekalnog porekla u vodi). Voda za piće uzeta iz bunara u selu Glogovac takođe nije bila ispravna za piće zbog povećane vrednosti za mutnoću (1.67 NTU), zbog dvostruko povećane vrednosti za nitrite, kao i zbog povećanog broja ukupnih koliformnih bakterija, aerobnih mezofilnih bakterija i sulfitoredukujućih klostridija i prisustva koliformnih bakterija fekalnog porekla i streptokoka fekalnog porekla u vodi.

Saoštenje Zavoda za javno zdravlje Pirot

 

Slične vesti

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker