Gradska hronika

Visoka poslovna škola strukovnih “Čačak” od ove jeseni i u Pirotu

Visoka poslovna škola strukovnih studija “Čačak” počela je sa upisom studenata i u Pirotu u prostorijama ove škole u OKC-u, na spratu Hale “Kej”. Upis je počeo 3. septembra, a konsultacije počinju oktobra meseca.

Visoka poslovna škola strukovnih studija ”Čačak” školuje visokostručne kadrove iz
oblasti trgovine i marketinga, finansija, poslovnog upravljanja, primenom aktuelnih
znanja i metoda iz domaće i inostrane prakse. Savremeni tržišni razvoj našeg ekonomskog sistema i njegovo uključivanje u regionalne i svetske integracije zahteva obrazovanje ovakvih kadrava.

Visoka poslovna škola strukovnih studija ”Čačak” u svom radu primenjuje savremene nastavne metode kako bi kod studenata podsticala i razvijala kreativnost, stvaralaštvo i ohrabrila ih za nove pristupe u poslovnim funkcijama u oblasti ekonomije, a u skladu sa principima Bolonjske deklaracije.

Škola je već ostvarila saradnju sa sličnim školama u zemlji, a nastoji i da je proširi sa sličnim školama na teritoriji Evropske unije. Već dogovorena saradnja sa srodnim institucijama obuhvata razmenu znanja i iskustva u realizaciji nastavnog procesa i praktičnog rada kao i:

• angažovanje eksperata – predavača;
• obezbeđivanje najnovije studijske literature za predmete definisane nastavnim planom i programom;
• realizaciju stručne prakse u eminentnim preduzećima i institucijama prema
planu i nastavnom programu.

Škola je akreditovana 2007, ponovno akreditovana 2017, a u toku je i akreditacija studijskog programa master strukovnih studija.

U skladu sa ovim, škola obrazuje kadrove u dva smera trogodišnjih osnovnih strukovnih studija:

• Trgovina i marketing (180 ESPB)
• Finansijski menadžment (180 ESPB)

• i jednom smeru jednogodišnjih specijalističkih studija:

• Poslovno upravljanje (60 ESPB)

Školu mogu upisati, pored kandidata sa završenom četvorogodišnjom, i kandidati sa završenom trogodišnjom srednjom školom.

Školarinu je moguće platiti u dvanaest mesečnih rata i u cenu školarine su uračunata sva predavanja, celokupna literatura i polaganja ispita, tako da nema dodatnih troškova.

Upis je počeo od 3. septembra, a konsultacije će početi u oktobru. Predavanja će biti organizovane u učionici OKC (hala Kej), jednom nedeljno u popodnevnim satima, kako bi i zapošljeni mogli pohađati.

Za sve dodatne informacije (termini, cenovnik, priznavanja položenih ispita, itd…) možete nazvati na sledeće telefone:

Aleksandar Mančić 063/48-48-95
Boriša Baćević 069/104-59-84

Slične vesti

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker