Gradska hronika

Viši sud u Pirotu dobio izvršitelje

Novih 88 privatnih sudskih izvršitelja položilo je 10. jula zakletvu tako da Srbija sada zvanično ima 218 privatnih izvršitelja. Prvi put izvršitelje u višem sudu dobili su Čačak, Užice, Pirot i Prokuplje. Predviđeno je da u Srbiji radi ukupno 334 izvršitelja.

 pirotski sudMinistar pravde Nikola Selaković je na polaganju zakletve izvršitelja u Skupštini Srbije rekao da je pravosuđe u Srbiju među najgorim u Evropi po broju nerešenih predmeta.

 “Naše pravosuđe nije na zavidnom nivou efikasnosti, ali je i broj predmeta koji se pominju nerealan. Većina tih predmeta je u vašoj nadležnosti. Vaša struka treba da doprinese zakonitom, efikasnom i pravičnom ostvarenju pravde”, kazao je Selaković.

 Predsednica Komore izvršitelja, Aleksandra Trešnjev čestitala je izvršiteljima stupanje na dužnost i kazala da je na njima velika odgovornost.

 Po stupanju na snagu izmena Zakona o izvršenju i obezbeđenju u maju 2014, izvršitelji se imenuju za područje višeg i privrednog suda, dok su se ranije imenovali za područje osnovnog i privrednog suda.

 Selaković je u maju rekao da je u toku rad na obimnijim izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju, odnosno revizija tog zakona i da očekuje da će izmene biti na dnevnom redu tokom jesenjeg zasedanja parlamenta.

 Privatni izvršitelji su uvedeni na osnovu Zakona o izvršenju i obezbeđenju koji je usvojen 5. maja 2011. godine. Prvi profesionalni izvršitelji položili su zakletvu 31. maja 2012. i počeli sa radom.

 Izvršitelji sprovode sudske odluke o naplati dugovanja a u slučaju javnih komunalnih preduzeća postupaju po predlozima za izvršenje na osnovu verodostojne isprave (npr. račun, izvoda iz poslovnih knjiga, menica i dr.) koju poverliac prilaže uz predlog.

 Pored 400 sudskih izvršitelja koji već postoje u Srbiji, predviđeno je da na teritoriji države budu angažovana 334 profesionalna izvršitelja, i isti broj njihovih zamenika. Uslovi za bavljenje tom profesijom su završen Pravni fakultet, najmanje dve godine radnog iskustva na poslovima izvršenja, odnosno tri godine radnog iskustva na pravnim poslovima i položen ispit za izvršitelja.

 Privatni izvršitelji postoje izmedu ostalog u Bugarskoj, Makedoniji, Slovačkoj i Madarskoj, a u Holandiji na primer već 130 godina.

Izvor: Beta

Slične vesti

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker