Lokalna samouprava

Većnici Pirota saglasni sa izmenama i dopunama planova generalne regulacije “Pirot- Zapad” i “Sukovo”

Većnici grada Pirota saglasni su sa predlogom izmene i dopune planova generalne regulacije “Pirot – zapad” i “Sukovo”. Prema rečima, Slaviše Tošića, predstavnika JP za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta izmene Plana generalne regulacije Pirot – zapad odnose se na definisanje vodnog zemljišta na osnovu uslova nadležnog JVP “Srbijavode, na bolnički kompleks, odnosno proširenje kapaciteta Opšte bolnice Pirot, tj. dogradnju Dijagnostičkog centra i izgradnju objekta psihijatrije sa odgovarajućom infrastrukturom i parkingom. Treća izmena odnosi se na lokaciju u neposrednoj blizini ušća Bistrice u Nišavu.

Kada je reč o izmeni i dopuni Plana generalne regulacije Sukovo poljoprivredno zemljište se predviđa za seosko stanovanje. Druga izmena se odnosi, u skladu sa zahtevom strešinstva Sukovskog manastira, na izgradnju vizitorskog centra, odnosno da se postojeća spratnost podigne za etažu radi usaglašavanja sa projektno – tehničkom dokumentacijom – rekao je Slaviša Tošić.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker