Uspešna akcija GO SNS-a, poklonjene knjige Arhivu i Biblioteci