Lokalna samouprava

Uskoro konkurs za korišćenje podsticajnih sredstava iz Fonda za razvoj poljoprivrede grada Pirota

Ministarstvo poljoprivrede dalo je saglasnost na Program mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Pirota. Program su usvojili i odbornici Skupštine grada i očekuje se raspisivanje konkursa u kojem će svaka od mera biti precizirana – prihvatljive investicije, rokovi za podnošenje zahteva, visina podsticaja, kao i potrebna dokumentacija. Ukupno raspoloživa sredstva namenjena za unapređenje poljoprivrede u Pirotu iznose pedeset šest miliona dinara. 

Prema rečima člana Gradskog veća, Mimice Kostić Đorđević, Fond za razvoj poljoprivrede u Pirotu postoji od 2003. godina kada je na raspolaganju poljoprivrednicima bilo oko trista hiljada dinara. Zahvaljujući razumevanju Uprave grada i dobroj agrarnoj politici stiglo se do brojke od 56 miliona za razne vidove podrške.

“Od ukupnog iznosa planirana je raspodela sredstava za direktna plaćanja u iznosu od 3 miliona dinara, za kreditnu podršku milion dinara, za podsticajne mere ruralnog razvoja 50.700.000 i za posebne podsticaje 1.300.000 dinara. Sredstva za direktna plaćanja se odnose na regrese za reproduktivni materijal, odnosno, veštačko osemenjavanje. Kreditna podrška podrazumeva subvencionisanje kamata na poljoprivredne kredite. Cilj je da poljoprivrednici lakše dođu do povoljnih namenskih kredita, a gradska uprava snosi troškove kamate. Investicije u fizičku imovinu gazdinstava je mera koja se pokazala  kao veoma dobra i najveći broj poljoprivrednika konkuriše za ovu meru. Konkretno, odnosi se na kupovinu kvalitetnih priplodnih grla, razne opreme i mašina za sve sektore poljoprivredne proizvodnje i slično. Dobar deo para izdvojen je za osiguranje useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja. Subvencija iznosi 40 posto od vrednosti premije osiguranja”.

Mimica Kostić Đorđević je dodala da je tu još nekoliko značajnih mera za podsticaj poljoprivredne proizvodnje. Nova mera, kao podsticaj nepoljoprivrednim aktivnostima, pobudila je posebnu pažnju. Za nju su opredeljena tri miliona dinara i namenjena je za unapređenje turističkih potencijala na selu.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker