Dimitrovgrad

Udruženje Vizija: Eko-predstava “Na zelenom ćošku”

Udruženje „Vizija“ Pirot je tokom poslednjih četiri meseca u saradnji sa Centrom za kulturu Dimitrovgrad realizovalo projekat „Na zelenom ćošku“ koji je finansijski pomoglo Ministarstvo zaštite životne sredine.  Projekat je kao osnovni cilj imao podizanje nivoa svesti građana i građanki o značaju zaštite životne sredine sa posebnim akcentom na decu i mlade kroz razne projektne aktivnosti, kao što su radionice u prirodi, organizovanje raznih debata na temu ekologije i ekoloških problema i kulturnu participaciju mladih ispoljenu kroz pripremu i igranje pozorišne predstave pod nazivom „Na zelenom ćošku“.  

Ova predstava afirmativno govori o neophodnosti očuvanja prirodne sredine, očuvanju biodiverziteta, bespravnoj i divljoj seči šuma, posledicama ugrožavanja ekološki značajnih područja, ekoloških koridora i zaštitnih zona. Pozorišna predstava rađena je u saradnji sa Centrom za kulturu Dimitrovgrad, a premijera je održana 7. novembra u Dimitrovgradu.

Realizacijom projekta lokalna zajednica upoznata je sa postojanjem ekoloških mreža i zaštićenih područja i njihovim značajem, kao i sa postojanjem određenih ekoloških problema u pirtoskom okrugu i značaju njihovog rešavanja.

U formiranju ekološke kulture savremenog čoveka važnu ulogu ima sistem ekološkog obrazovanja, kao vid podizanja svesti o značaju zaštite životne sredine. Ovaj sistem se nalazi u procesu stvaranja, a njegova neophodnost više je nego očevidna. Ekološko obrazovanje predstavlja shvatanje problema opšte ekologizacije materijalne i duhovne delatnosti društva. Ekološko obrazovanje treba da pruži veoma sigurna znanja o osnovnim ekološkim pitanjima savremenog društva, razvija kritički stav prema rastućoj degradaciji životne sredine i ukazuje na neophodnost racionalnog korišćenja prirodnih resursa.

Naš projekat je kao osnovni cilj imao unapređenje ekološkog obrazovanja među mladima u pirotskom okrugu, a poznato je da ekološko obrazovanje i formiranje ekološkog načina mišljenja započinje u najranijoj mladosti. Zato je zadatak ovog obrazovanja sticanje znanja, kako bi generacijama koje stasavaju i koje su u punoj aktivnosti na rešavanju problema čovekove sredine, imali sistematizovana znanja o savremenim problemima čovekove sredine, o karakteru i suštini opasnosti ugrožene sredine, o načinu otklanjanja negativnih posledica narušene ekološke ravnoteže. Da bi se moglo od čoveka očekivati i zahtevati ekološko ponašanje potrebno ga je prethodno obrazovati, te s toga ne treba situaciju prepuštati slučaju, već obrazovati decu i mlade na razne teme iz ekologije.“, izjavila je Danijela Antić menadžer projekta.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker