Obrazovanje

Učenici i nastavnici Škole robotike iz Đenove gosti Tehničke škole – Kreiranje novog nastavnog plana i programa iz robotike

Tehnička škola Pirot domaćin je „Scuola Di Robotica“ iz Đenove sa kojom u saradnji sa NVO „Osveženje“ iz Pirota  realizuju projekat „Robotics Curriculum Development“ u okviru Erazmus programa.  Cilj projekta je kreiranje novog nastavnog plana i programa iz robotike, zajedno sa pratećim didaktičkim materijalom. Centralni deo aktivnosti je obuka za učenike i nastavnike na Mitsubishi robotskoj ruci u laboratoriji za mehatroniku Tehničke škole.

Direktor  Tehničke škole, Bratislav Dimitrijević,  predstavio je  školu i planove škole vezane za robotiku. Partneri Tehničke škole iz NVO „Osveženje“ predstavili su  rezultate analize potreba tržišta rada na polju robotike koju su sproveli u prethodnom periodu.

Koordinator projekta, Bojana Stojanović, profesor Tehničke škole  kaže da su do sada realizovana  tri  projekta  mobilnosti  u okviru Erasmus. „Ovog puta smo se oprobali sa projektima malih partnerstava. Ovo je saradnja više škola i udruženja „Osveženje” a cilj  je formiranje novog kurikuluma nastavnog plana i programa  i propratnog materijala iz robotike“ – kaže Stojanovićeva.

Gosti iz Đenove ističu da  njihova škola robotike trening centar koji sarađuje sa mnogim školama u njihovom obrazovanju od osnovnog obrazovanja pa do fakulteta. Organizuju različite obuke na polju robotiike. U ovoj fazi će se raditi na izradi kurikuluma a u narednoj fazi, gde će predsetvanici Tehničke škole biti njihovi gosti u Italiji,  organizovaće napredni nivo obuke na KUKA robotima.

Dejan Aleksovski, profesor u Teničkoj školi, kaže da Škola do sada nije imala većeg iskustva u oblasti robotike i zato je namera da u narednom periodu nove tehnologie budu okosnica  svih obrazovnih profila. „Robotika je oblast na koju ćemo se fokusirati u nardnom periodu, uočili smo da postoje određene manjkavosti postojećih planova i programa  koje želimo da unapredimo. Želimo da  sa novim nastavnim planovima kreiramo didaktički materijal koji će služiti za izvođenje nastave na smerovima tehničar mehatronike, elektrotehničar informacionih tehnologija. Naši dugoročni planovi su da nabavimo nešto  više od opreme za izvođenje nastave na robotici. Mi trenutno imamao jednu industrijsku robotsku ruku, to nije dovoljno ali ćemo u skladu sa potrebama kompanije Tigar Tyres pokusati da nabavimo KUKA robotsku ruku jer najveći broj naših kompanija u Srbiju su fokusirani na ovu robotiku tako da je naša želja da nastavu u Tehničkoj školi uskladimo sa potrebama tržišta“ – rekao je Aleksovski.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker