Gradska hronika

Tigar a.d. ostvario prodaju od 1.9 milijardi dinara

Na sednici Nadzornog odbora kompanije Tigar a.d. koja je održana 27.2.2017. razmatrani su preliminirani rezultati ove kompanije za 2016. godinu, prema podacima iz bilansa za statističke potrebe. Ukupna eksterna prodaja Tigrovog programa iz zemlje od početka godine je na nivou od 1,9 milijardi dinara, od čega je 70,70% ostvareno u izvozu i visa je za 6 % u odnosu na prethodnu godinu.

 

U 2016. godini matična kompanija beleži pozitivni poslovni rezultat (EBIT) od 44,8 miliona dinara. Pored Tigra AD, pozitivni EBIT su ostvarili Poslovni servis (19,7 miliona dinara), Ugostiteljstvo (4,1 miliona dinara), Obezbeđenje (22 miliona dinara), Inter Risk (75 hiljada dinara), Slobodna zona (65,8 miliona dinara) i Pi kanal (1,5 miliona dinara).

Negativni EBIT ostvarili su Ti Car Trgovine (-45 miliona dinara) i Tigar Incon (-14,8 miliona dinara).

 

Pozitivni EBITDA su ostvarili Tigar AD (183,3 miliona dinara), Poslovni servis (28,1 miliona dinara), Ugostiteljstvo (8,5 miliona dinara), Obezbeđenje (23,7 miliona dinara), Osiguranje (84 hiljade dinara), Slobodna zona (70 miliona dinara) i Pi kanal (2 miliona dinara).

Negativni EBITDA ostvarili su Ti Car Trgovine (-44,8 miliona dinara) i Tigar Incon (-9,6 miliona dinara).

 

Prema rečima generalnog direktora kompanije Tigar AD Branislava Čurića niz mera u cilju oporavka koje je kompanija preduzela i koje se sprovode u poslednje četiri godine evidentno pokazuju da Kompanija može pozitivno da posluje, međutim nivo ostvarenog rezultata nije dovoljan da se pokriju značajne obaveze koje datiraju iz perioda do 2012. godine.

– U periodu koji predstoji preduzimaće se aktivnosti u iznalaženju novih poslovnih aranžmana u cilju izmirivanja obaveza iz ranijih perioda, a koje su sadržane u UPPR-u – kaže Branislav Čurić.

 

Pored ovoga, na sednici Nadzornog odbora predstavljen je i usvojen izmenjeni Kodeks korporativnog upravljanja kompanije Tigar a.d.

 

 

Slične vesti

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker