Tehnička škola: Besplatna pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita