Gradska hronika

Sve je više starijih osoba koje prijavljuju nasilje koje nad njima vrše njihova deca

Broj prijava za nasilje u porodici prevazišao je prošlogodišnji nivo kada je bilo ukupno 144 prijava. Ove godine je toliko prijava podneto do sredine septembra,  njčešći podnosioci prijava su žene ali zabrinjava podatak da je sve više starijih osoba koje prijavljuju da nad njima nasilje vrše njihova deca.

Od ukunog broja prijava,  u 20 slučajeva podnosioci su lica starija od 65 godina. Tu je ujednačen  broj muškaraca i žena koji su u najvećem broju slučajeva prijavili svoju decu za nasilje. 11 starijih  osoba ženskog pola je podnelo 5 prijva za fizičko i 6 za psihičko nasilje. 9 starijih muškaraca je podnelo 3 prijave za fizčko i 6 za psihičko nasilje.

Marija Vasić, direktorka Centra za socijalni rad u Pirotu kaže da će do kraja godine broj podnetih prijava prevazići prošlogodišnji novo ali da to ne mora da bude zabrinjavajuć podatak jer ne mora da znači da je nasilje u porastu već da su preventivne aktivnosti urodile plodom i da su ljudi ohrabreni da prijave ovu pojavu.

“Zabrinjava podatak da su za prijave nad starijima  uglavnom kao nasilnici prijavljena njihova deca.  I u narednom periodu na ovoj problematici moramo  ozbiljnije raditi. S obzirom da smo humano društvo i da imamo  brojne mere koje su preduzete na nivou grada a da imamo ovakve pojave, uzrok moramo da tražimo u otuđenju i izgubljenim poriodičnim vrednostima i tradiciji” –  kaže Marija Vasić, direktorka Centra za socijalni rad u Pirotu,

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker