Gradska hronika

Svеtsкi dаn zdrаvljа -”Zdravlje za sve”

Svake godine se obeležava Svetski dan zdravlja, kao jedan od značajnih datuma iz Kalendara javnog zdravlja.  Povodom obeležavanja Svetskog dana zdravlja 2019.godine SZO poziva svetske lidere da istraju u naporima za ostvarenje ciljeva održivog razvoja na koje su se obavezali 2015.godine, a koji kao krajnji cilj imaju unapređenje zdravlja svih.

Zašto je važna univerzalna dostupnost zdravstvenoj zaštiti?

Zdravstvena zaštita je organizovana i sveobuhvatna delatnost društva čiji je osnovni cilj ostvarenje najvišeg mogućeg nivoa očuvanja zdravlja građana. Zdravstvena zaštita obuhvata sprovođenje mera za očuvanje i unapređenje zdravlja građana, sprečavanje, suzbijanje i rano otkrivanje bolesti, povreda i drugih poremećaja zdravlja i blagovremeno i efikasno lečenje i rehabilitaciju.

U okviru društvene brige za zdravlje obezbeđuje se zdravstvena zaštita koja obuhvata:

1.Očuvanje i unapređenje zdravlja, otkrivanje i suzbijanje faktora rizika za nastanak oboljenja, sticanje znanja i navika o zdravom načinu života

2.Sprečavanje,suzbijanje i rano otkrivanje bolesti

3.Pravovremenu dijagnostiku, blagovremeno lečenje, rehabilitaciju obolelih i povređenih

4.Informacije koje su stanovništvu ili pojedincu potrebne za odgovorno postupanje i za ostvarivanje prava na zdravlje

Svetski dan zdravlja je i ove godine prilika da podsetimo stanovništvo na značaj zdravih stilova života i prevenciju faktora rizika za nastanak najčešćih poremećaja zdravlja.

Centar za prevenciju Doma Zdravlja Pirot povodom Svetskog dana zdravlja  organizuje akciju 08.04.2019 sa početkom od 11-13h, na trgu ispred apoteke “Lili”, ovu akciju  Centar za prevenciju Doma Zdravlja u Pirotu odrađuje u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje Pirot. Akcija će se sastojati u podeli edukativnih materijala I saveta zdravstvenih radnika građanima.

Služba patronaže će odražati predavanja, kreativne radionice  u osnovnoj školi:” Dušan Radović” ( istureno odeljenje selo Temska), za učenike od prvog do osmog razreda I nastavnike.

Lekari na terenu će održati predavanje za građane po selima u seoskim ambulantama.   

Saopštenje

šef Centra za prevenciju Doma Zdravlja Pirot,   Dr Marina Manić

Slične vesti

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker