Lokalna samouprava

Strategija razvoja urbanog područja grada Pirota i okolnih opština omogućiće bolje pozicioniranje za finansiranje ključnih projekata

Strategija razvoja urbanog područja grada Pirota i opština Babušnica, Dimitrovgrad i Bela Palanka trebalo bi da bude usvojena do kraja godine. Specifičnost ove strategije je to što je usmerena  prema realnim izvorima finansiranja. Fokus je na programima za koje u narednih 14 godina postoje  raspoloživi  izvora finansiranja.  Zahvaljujući  ovoj strategiji teritorija grada Pirota i opština Babušnica, Dimitrovgrad i Bela Palanka će biti u mogućnosti da apliciraju i usmere se na no što je definisano kao fokus EU.

Neke specifičnosti koje grad Pirot i opštine koje su u partnerstvu imaju a to je pre svega bogato kulturno istorijsko nasleđe, tradicionalni proizvodi, je nešto što će kroz finansiranje, kroz strategiju pametne specijalizacije, biti prepoznato i garđani će biti u mogućnosti da kanališu svoje prioritetne stvari, kaže Viktor Veljović, menadžer za razvijanje kapaciteta u programu EU PRO +.

Program EU PRO + je najveći donatorski program u Republici Srbiji vredan 40 miliona evra, sprovodi se u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije, finansira od strane EU a sprovodi ga Kancelarija UN za projektne usluge UNOP. Ono što je specifično kod teritorojalnih strategija odnosno strategija razvoja urbanog područja grada Pirota i opština Bela Palanka, Babušnica i Dimitrovgrad je jedan novi instrument koji testiramo za potrebe konteksta Srbije su teritorijalni instrumenti koji su propisani od strane EU za sprovođenje dela kohezione politike kako bi se postigao balansirani i ravnomerniji teritorijalni razvoj u određenim regijama koje imaju disbalans ili imaju neku specifičnu problematiku.

U okviru ovog javnog poziva za podršku izrade strategija odabrano je pet većih teritorija, Pirot, Užice i  Kragujevc sa partnerskim opštinama, Niš, i grad Zaječar i još sedam gradova koji su aplicirali za centralno gradsko područje za startegije urbanog razvoja. Ovo je pilot projekat na osnovu kojeg bi trebalo da se postavi nacionalni model i upravljački mehanizam kako bi se decentralizovala finansijska sredstva, što znači da bi u narednom periodu grad Pirot mogao sam da upravlja sa određenim fondom sredstava za implementaciju strategije. Ove strategije su specifične zato što se fokusiraju na  posebne karakteristike  određene teritorije i obezbedjuju da se takva teritorija drugačije pozicionira u odnosu na sve ostale  zahvaljujući svojim predispozicijama.

Do karja jula se održavaju radionice  kako bi se definisala ključna područja intervencije i  ključni faktori promena. Tokom avgusat se očekuje finalizacija svih delova dokumenta i upućivanje  na javnu raspravu kako bi građana koji nisu bili učesnici u procesu bili upoznati sa dokumentom i na kraju upućivanje na skupštinsko usvajanje u svim lokalnim samoupravama.  Usvajanje startegije se očekuje  u oktobru ili novembru odnosno do kraja godine.

Paralelno se radi i na finalizaciji javnog poziva za podnošenje projekata koji bi imali za cilj početak implementacije ove strategije. Na raspolaganju je fond od 10 miliona evra za svih 12 teritoraija, što znači da će Pirot moći da očekuje oko milion i po evra za implementaciju jednog ili dva projekta a postoji i mogućnost povezivanja sa drugim izvorima finansiranja, istakao je, Viktor Veljović, menadžer za razvijanje kapaciteta u programu EU PRO +.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker