Lokalna samouprava

Strategija bezbednosti saobraćaja – cilj ispuniti VIZIJU 0 – iskoreniti smrtne slučajeve u saobraćajnim nezgodama

U prethodnom periodu radni tim, koji je formiralo Gradsko veće Pirota, radio je na izradi Nacrta Strategije bezbednosti saobraćaja grada Pirota za period od 2023-2027.godine sa akcionim planom. Naime, Strategija bezbednosti saobraćaja predstavlja najvažniji dokument za lokalnu zajednicu, kada je reč o uspešnom upravljanju stanjem bezbednosti saobraćaja, i ima novu ambiciju koja vodi Grad Pirot ka „Viziji 0“.

VIZIJA 0

Vizija 0 je dugoročni cilj usmeren na iskorenjivanje smrtnog stradanja u saobraćajnim nezgodama u Pirotu.
Strategija je usaglašena sa Nacionalnom Strategijom za bezbednost saobraćaja za period od 2023. do 2030. godine, a neki od ciljeva koji su definisani u Strategiji odnose se na najrizičnije grupe učesnika u saobraćaju koje su prepoznate na teritoriji grada Pirota.
Javna rasprava o Nacrtu Strategije sprovešće se u periodu od 17. oktobra 2023. do 5. novembra 2023. godine.


U toku trajanja javne rasprave, zainteresovani građani, udruženja, stručna i ostala javnost, mogu dostaviti svoje primedbe, predloge ili sugestije putem elektronske pošte na adresu [email protected], ili poštom na adresu: Grad Pirot, Srpskih vladara 82, 18300 Pirot – sa napomenom na koverti: „Za javnu raspravu o Nacrtu Strategije bezbednosti saobraćaja grada Pirota za period od 2023-2027.godine sa akcionim planom”, najkasnije do 05. novembra 2023. godine do 12.00 časova, na posebnom obrascu koji je objavljen na sajtu Grada Pirota.
Pored obrasca za primedbe, na sajtu grada Pirota može se preuzeti i Nacrt Strategije sa akcionim planom.
Nakon javne rasprave i eventualnih dopuna ili izmena konačnu reč o ovom dokumentu daće odbornici Skupštine grada.

1. Јавни позив за учешће у јавној расправи_Стратегија 2. Програм_Јавна расправа_Стратегија

 

 

Ovaj sadržaj je deo projekta Investicije po meri građana, u okviru Konkursa Grada Pirota za sufinansiranje medijskih projekata u 2023. godini

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker