Gradska hronika

Stiže pojačanje za pirotski Vatrogasno-spasilački bataljon

Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je da će upisati 300 polaznika na stručno osposobljavanje za obavljanje vatrogasno-spasilačkih poslova. Za teritoriju Pirotskog okruga predviđeno je 10 polaznika, od čega najviše za Pirot – petoro.

Pravo učešća na konkursu imaju svi koji ispunjavaju sledeće uslove: da je državljanin Republike Srbije; da najmanje godinu dana ima prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju je raspisan konkurs, do dana zaključenja konkursa; da nema manje od 19, a više od 30 godina starosti do dana zaključenja konkursa; da ima završeno srednje obrazovanje i vaspitanje; da ne postoje bezbednosne smetnje za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova; da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „C“ kategorije; da ispunjava posebne uslove u pogledu kriterijuma zdravstvene, psiho-fizičke i bazično-motoričke sposobnosti.
Pravo učešća na konkursu ima i lice koje pohađa završnu godinu srednje škole, uz obavezu da najkasnije do 1. jula 2021. godine dostavi overenu fotokopiju diplome o završenom srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Pravo učešća na konkursu ima i lice koje poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije, a nije položilo vozački ispit „C“ kategorije, uz obavezu da vozački ispit položi u roku od 18 meseci od dana završetka osnovne obuke pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica.
Izbor kandidata za polaznike kursa na osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica sprovodi komisija koju imenuje ministar unutrašnjih poslova.
Konkurs traje do 25. maja 2021. godine.
Detalji o konkursu se mogu naći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova i sajtu Centra za osnovnu policijsku obuku.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker