Obrazovanje

Spoljašnje vrednovanje kvaliteta rada OŠ “Vuk Karadžić” – Ocena 4

U izveštaju o spoljašnjem vrednovanju OŠ “Vuk Karadžić” u Pirotu, koje je realizovano u periodu od 10. do 12. oktobra, ova obrazovna ustanova dobila je ocenu 4. Prethodno vrednovanje kvaliteta rada škole bilo je 2014. kada je škola dobila ocenu 3. U izveštaju Ministarstva prosvete, pored ostalog, se navodi da je programiranje i planiranje vaspitno – obrazovnog rada najvećim delom u funkciji kvalitetnog rada Škole.

U oblasti nastave i učenja zapaženo je efikasno upravljanje procesom učenja na času uz sugestiju da bi podsticanje kritičkog mišljenja i iznošenja originalnih i kreativnih rešenja uticalo na efikasnije sticanje znanja, usvajanje vrednosti, razvijanje veština i kompetencija na svim časovima. Prilagođavanje rada obrazovno – vaspitnim potrebama učenika vidljivo je na većini časova kroz primenu raznovrsnog nastavnog materijala , smenu različitih aktivnosti i oblika rada, kao i ponudu zadataka različitog nivoa. U izveštaju Ministarstva prosvete navodi se da rezultati učenika na završnom ispitu pokazuju ostvarenost osnovnog i srednjeg nivoa standarda postignuća, dok napredni nivo nije opstvaren ni u srpskom jeziku ni u matematici ali da škola redovno prati postignuća učenika i preduzima mere za podršku u učenju.

U školi funkcioniše sistem pružanja vaspitne i podrške učenicima u učenju, uključujući i podršku učenicima iz osetljivih grupa. Realizuje se funkcionalni program i raznovrsne aktivnosti koje podstiču lični, profesionalni i socijalni razvoj učenika. Međuljudski odnosi u školi su ocenjeni kao dobri sa razvijenom saradnjom na svim nivoima. U oblasti Organizacije rada škole, upravljanja ljudskim i materijalnim resursima vidljiv je doprinos direktora na  unapređivanju rada Škole, navodi se u Izveštaju Ministarstva prosvete o rezultatima spoljašnjeg vrednovanja kvaliteta rada škole “Vuk Karadžić”.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker