Lokalna samouprava

Skupština grada Pirota – Usvojen završni račun, rebalans, važne odluke, izveštaji, strateški planovi

Danas je održana sednica Skupštine grada Pirota na kojoj su odbornici usvojili važne odluke, planove i izveštaje, počev od usvajanja završnog računa, rebalansa budžeta za 2022. godinu, izveštaja o poslovanju javnih preduzeća, Lokalnog akcionog plana za javno zdravlje od 2022. do 2024. godine do razmatranja odluka iz imovinsko pravne oblasti. Predsednica Skupštine grada, dr Milena Dimitrijević, kaže da su izvestioci bili precizni u svojim izlaganjima, pa, verovatno, i zbog toga nije bilo posebnih diskusija i primedbi oko ovih važnih tema.

“Načelnica odeljenja za privredu i finansije, Ivana Malinović, je veoma dobro objasnila završni račun i rebalans, a i u materijalu je dosta opširno dato, tako sve to govori da je urađeno onako kako treba, s obzirom i na izveštaj revizora. Tako da, završili smo sa ovom pričom, rebalans je bilo nešto što je potrebno u ovom trenutku da bi sve ono što je započeto moglo da se nastavi, da se radi preko leta, da se ne stoji, jer mnogo toga se radi u gradu Pirotu. Ono što mi se dopalo u izveštaju kod javnih preduzeća to je da su direktori pričali, ne samo o onome što se radilo prošle godine, nego i o onome što se radi trenutno i što se preko projekata planira da se radi i ubuduće.” – kaže dr Dimitrijević.

Odbornici su danas usvojili veoma važan strateški dokumet, a reč je o Lokalnom akcionom planu za javno zdravlje za period od 2022. do 2024. godine.

“Tu sam, prosto, osetila potrebu da se uključim, zato što nisam očekivala od jednog lekara da meša zdravlje pojedinca i javno zdravlje, to je nedopustivo. Bila sam prinuđena da ponovim definiciju javnog zdravlja, da je to sve ono što lokalna samouprava čini da uslovi života budu bolji, da bismo svi mi kao građani bili zdravi. Naravno, tu je jedan od važnih segmenata organizacija i funkcionisanje sistema zdravstvene zaštite, tu mislimo na Dom zdravlja, Zavod za javno zdravlje, na Opštu bolnicu Pirot. Uloga lokalne samouprave je da pomogne, kao što smo i do sada pomagali, kao što ćemo to činiti i nadalje, bilo logistički ili u tehničkoj podršci. Kod specijalizacija, na primer, znamo da grad finansira volonterske specijalizacije, znači, na taj način se grad Pirot, da tako kažem, meša u rad zdrvstvenih institucija, inače, zna se, njihov osnivač je republika” – izjavila je dr Dimitrijević

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker