Obrazovanje

SEMINAR U SREDNjOJ STRUČNOJ ŠKOLI U CILjU OSNAŽIVANjA VASPITNE ULOGE ŠKOLE

U Srednjoj stručnoj školi je u subotu, 25. novembra, realizovan jednodnevni seminar pod nazivom „Dobra komunikacija u učionici kroz primenu NLP alata“ za nastavnike i stručne saradnike škole.


Cilj seminara je bio unapređenje kompetencija nastavnika u oblasti komunikacije sa učenicima primenom alata neuro-lingvističkog programiranja, proširivanje znanja nastavnika o novim načinima komunikacije sa učenicima i roditeljima, prevazilaženje barijera u komunikaciji, uvažavanje različitosti. Ovaj akreditovani seminar je bio od velike koristi nastavnicima Srednje stručne škole, jer je u skladu sa smernicama Ministarstva prosvete i jačanjem vaspitne uloge škole. NLP je poznat komunikacijski model u svetu, koji izučava ličnu motivaciju i uspešnu komunikaciju sa drugima.
Realizatori obuke su u formi radionica i interaktivnog izlaganja nastavnicima približili osnovne pojmove, kao i načine koji se koriste da se se prevazišle barijere, a komunikacija bila uspešna.
Nastavnici Srednje stručne škole se kontinuirano usavršavaju, kako u svojim stručnim oblastima, tako i u oblastima komunikacije, pedagoškog rada sa učenicima, a sve u cilju poboljšanja rada.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker