Gradska hronika

Sastanak Evroregiona u Sofiji

U Sofiji je na inicijativu srpskog dela Evroregiona Nišava, a u organizaciji gospođe Rosice Ivanov, oblasnog upravitelja Sofijske oblasti, održan radni sastanak Evroregiona. Ovim sastankom započeta je serija razgovora i sastanaka sa članovima Evroregiona, sa ciljem definasanja budućeg pravnog i finansijskog okvira, rada i razvoja Evroregiona Nišava. Srpski deo Evroregiona predstavljali su Vladica Tošić-kopredsednik Eureg/SRB i Vidojko Panajotović-koordinator Eureg/SRB.Sastanku su sa bugarske strane Evroregiona prisustvovali: Rosica Ivanova-oblasni upravitelj Sofijske oblasti, Ljubov Dobreva-kopredsednik Eureg/BG, Andrej Ivanov-predsednik opštine Dragoman, Nikolaj Nikolov-zamenik oblasnog upravitelja Sofijske oblasti, Georgi Dimov-predsednik opštine Božurište, Radoslav Asenov-predsednik opštine Godeč, Trajko Mladenov-predsednik opštine Kostinbrod, Vasko Stoilkov-predsednik opštine Slivnica i Nina Koprindžiska- zamenica predsednika opštine Svoge.

Vladica Tošić je predstavio dosadašnje aktivnosti Evroregiona Nišava i predložio promenu strukture i organizacije rada, kako bi Evroregion Nišava postao održiv, efikasan i koristan za sve članove.

Svi prisutni su uzeli aktivno učešće u radu sastanka, govoreći o izazovima sa kojima se Evroregion danas suočava. U završnom delu sastanka, opštine osnivači Evroregiona Nišava sa bugarske strane zajedno sa Sofijskom oblašću, potvrdili su svoju spremnost da nastave da sarađuju sa srpskim opštinama i partnerima u okviru Evroregiona Nišava. Svi prisutni su se složili sa sledećim zaključcima radnog sastanka:
1.Reorganizacija rada Evroregiona-Nova organizaciona šema
2.U opštinskim budžetima definisati namenska sredstva za rad Evroregiona
3.Opredeliti poseban prostor i opremiti za kancelariju Evroregiona-Dragoman i Pirot
4.Promovisati potencijale i kapacitete Evroregiona Nišava na lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou
5.Formirati projektni i pravni tim Evroregiona, sastavljen od postojećih kadrova u opštinama
6.Ubuduće prioritet dati regionalnim projektima
7.Zajednički mesečni sastanci sa predsednicima opština (Savet Evroregiona)
8.Promocija Evroregiona u medijima, državnim, regionalnim  i evropskim institucijama
9.Saradnja sa Univerzitetima i naučno-istraživačkim ustanovama
10.Održati kontinuitet u radu i aktivnostima Evroregiona
11.Godišnja skupština Evroregiona Nišava
12.Opštine osnivači i članovi Evroregiona  moraju  da peuzmu odgovornost za postojanje Evroregiona, ukoliko žele da Evroregion postane funkcionalan i održiv !
Do kraja 2016. godine Evroregion Nišava će definisati i usvojiti nov pravni i finansijski okvir, novu administrativnu strukturu i platformu za rad i saradnju.  Zajednički cilj je FUNKCIONALNO ODRŽIV I EFIKASAN EVROREGION !

Slične vesti

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker