Gradska hronika

Saopštenje Osnovnog suda u Pirotu povodom ubistva u centru grada

 Povodom ubistva koje se dogodilo u centru Pirota u nedelju, 05. marta, Osnovni sud u Pirotu uputio je saopštenje  u kojem se pored ostalog navodi da iz ove institucije poručuju  građanima Pirota da treba da imaju poverenje u državne organe, a pre svega u institucije pravosuđa i da treba da prijave svaki vid nasilja nadležnom tužilaštvu ili Policijskoj upravi Pirot, i da je  Osnovni sud u Pirotu  do sada uvek blagovremeno, prioritetno i hitno postupao po prijavama nadležnih institucija u predmetima sa elementima nasilja i pružao adekvatnu zaštitu žrtvama nasilja. Saopštenje  Osnovnog suda u Pirotu  prenosimo u celosti.   

Osnovni sud u Pirotu, povodom hapšenja M.M. iz Pirota od strane pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, zbog postojanja osnovane sumnje da je dana 05.03.2023. godine u Pirotu izvršio krivično delo ubistvo, upućuje medijima sledeće

S A O P Š T E NJ E

Dana 23.02.2022. godine Osnovnom sudu u Pirotu, od strane Osnovnog javnog tužilaštva u Pirotu, podnet je predlog za donošenje rešenja o zabrani prilaženja, sastajanja i komuniciranja prema osumnjičenom M.M. u odnosu na oštećenu S.M. i svedoka, zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo proganjanje, a radi obezbeđenja nesmetanog vođenja krivičnog postupka. Istog dana Osnovni sud u Pirotu je doneo rešenje kojim je odredio meru zabrane prilaženja, sastajanja ili komuniciranja osumnjičenom M.M. sa ošt. S.M. i svedokom, koja mera će trajati dok za to postoji potreba, a najduže do pravnosnažnosti presude. Istog dana OJT u Pirotu dostavilo je sudu predlog da se izrečene hitne mere privremene zabrane učiniocu da kontaktira žrtvu nasilja i prilazi joj, produži prema M.M. iz Pirota prema žrtvi nasilja – ošt. S.M., iz Pirota, koji predlog je usvojen rešenjem Osnovnog suda u Pirotu Np.br. 34/22 od 24.02.2022. godine, a izrečene hitne mere od strane PU Pirot su produžene za još 30 dana. Izrečena mera zabrane prilaženja, sastajanja i komuniciranja prema osumnjičenom M.M. u krivičnom postupku je produžavana na svaka tri meseca, sve do donošenja presude dana 20.07.2022. godine, kojom je Osnovni sud u Pirotu prihvatio Sporazum o priznanju krivičnog dela Sk.br. 22/22 od 09.05.2022. godine, zaključen između okrivljenog M.M. i OJT Pirot, i okrivljenog oglasio krivim za krivično delo proganjanje iz čl. 138a.st. 1. tač. 1. i 5. KZ prema oštećenoj S.M. i osudio ga na novčanu kaznu u iznosu od 100.000,00 dinara, koju je okr. M.M. dužan da plati u roku od 6 meseci, počev od dana pravnosnažnosti presude. U međuvremenu, dok je trajao krivični postupak u predmetu Spk.br. 21/22, dana 14.06.2022. godine, ovom sudu je dostavljen nov predlog OJT Pirot za određivanje pritvora prema osumnjičenom M.M. zbog krivičnog dela proganjanje iz čl. 138a. st. 1. tač. 1. i 5. KZ prema istoj oštećenoj, S.M. Postupajući po predlogu OJT Pirot, sudija za predhodni postupak je doneo rešenje od 14.06.2022. godine, kojim je odbijen predlog za određivanje pritvora prema osumnjičenom M.M. Istim rešenjem osumnjičenom je određena mera zabrana prilaženja, sastajanja I komuniciranja sa svedocima i oštećenom, koja će trajati dok za to postoji potreba, a najduže do pravnosnažnosti presude, pri čemu je osumnjičenom zabranjeno prilaženje svedoku i oštećenoj na 100 metara od njih. Uz određenu meru osumnjičenom je naloženo da se povremeno javlja Policijskoj upravi u Pirotu i to jednom u sedmici počev od 15.06.2022. godine od 08,00 do 12,00 časova. Osumnjičeni je upozoren da se prema njemu može odrediti teža mera ako prekrši izrečenu zabranu prilaženja, sastajanja i komuniciranja. Kontrolu primene mere zabrane prilaženja, sastajanja i komuniciranja, vrši PU Pirot. Po oceni sudije za predhodni postupak, izrečenom merom zabrane prilaženja, sastajanja I komuniciranja sa svedocima i oštećenom, može se ostvariti svrha propisivanja mere kojom se obezbeđuje nesmetano vođenje krivičnog postupka, a imajući u vidu odredbe Zakonika o krivičnom postupku, kojim je propisano da se pritvor može odrediti samo pod uslovima predviđenim u ovom zakoniku i samo ako se ista svrha ne može ostvariti drugom merom. Napred navedene mere su redovno produžavane i još uvek su na snazi. Osnovni sud u Pirotu nema informacije da li je osumnjičeni prekršio navedene mere, obzirom da od strane PU Pirot nije bilo obaveštenja o eventualnom kršenju mera, kako bi ovaj sud preduzeo radnje iz svoje nadležnosti, odnosno kako bi izrečene mere bile zamenjene pritvorom. Dana 24.02.2023. godine, Osnovni sud u Pirotu je primio optužni predlog OJT Pirot protiv M.M. iz Pirota, zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio kriv. Delo proganjanje iz čl. 138a. st. 1. tač. 5. KZ prema oštećenoj S.M. iz Pirota. Predmet je dodeljen u rad sudiji, koja je glavni pretres zakazala za dan 17.03.2023. godine. Osnovni sud u Pirotu je preduzimao sve mere i radnje iz svoje nadležnosti, ali i pored svih preduzetih mera jučerašnji tragični događaj u centru Pirota nije mogao da se spreči. Ovim putem Osnovni sud u Pirotu izražava najdublje saučešće porodici nastradale S.M. iz Pirota. Ovom prilikom poručujemo građanima Pirota da treba da imaju poverenje u državne organe, a pre svega u institucije pravosuđa i da treba da prijave svaki vid nasilja nadležnom tužilaštvu ili Policijskoj upravi Pirot, a Osnovni sud u Pirotu je do sada uvek blagovremeno, prioritetno i hitno postupao po prijavama nadležnih institucija u predmetima sa elementima nasilja i pružao adekvatnu zaštitu žrtvama nasilja.

Portparol Osnovnog suda u Pirotu

Miljana Veljković

 

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker