Lokalna samouprava

Promovisani programi podrške malim biznisima i preduzetnicima

Ugovorna okružna privredna komora Pirot i Regionalna razvojna agencija Jug organizovali su danas promociju novih finansijskih programa podrške koji su namenjeni sektoru mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u 2019. godini, kao i nezaposlenim licima koji žele da otpočnu sopstveno poslovanje.

Na promociji su  predstavljeni Program promocije preduzetništva i samozapošljavanja i Program ranog razvoja.
1. PROGRAM PROMOCIJE PREDUZETNIŠTVA I SAMOZAPOŠLjAVANjA
Ciljna grupa: Novoosnovana mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnici registrovani u 2018. ili u 2019. godini, kao i nezaposlena lica koja žele da otpočnu svoje poslovanje.
Program promocije preduzetništva i samozapošljavanja sprovodi Kancelarija za
upravljanje javnim ulaganjima u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije i uz
stručnu podršku KFW-a.
Finansijski okvir: Ukupno raspoloživa sredstva za realizaciju ovog Programa su 300.000.000,00 dinara. Od navedenih sredstava, 250.000.000,00 dinara namenjeno je za sprovođenje Programa promocije preduzetništva i samozapošljavanja, dok je iznos od 50.000.000,00 dinara namenjen za troškove sprovođenja programa obuke i mentoringa.
Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 20% u zavisnosti od iznosa investicije.
Namena: U skladu sa Programom, krediti odobreni od strane partnerskih banaka mogu
se koristiti za finansiranje investicionih ulaganja (nabavka proizvodne opreme, mašina, postrojenja, sadnica, kupovina ili adaptacija poslovnog ili proizvodnog prostora i sl.), za finansiranje operativnih troškova poslovanja u skladu sa internim procedurama i kreditnom politikom poslovne Banke.
Pravo da podnesu zahtev za kredit kod partnerske banke kao i na dodelu bespovratnih sredstava imaju MMSP i preduzetnici. Program takođe podstiče finansiranje mladih preduzetnika starosti 18-35 godina, žena preduzetnica, povratnika i preduzetnika koji ulažu u poljoprivredni sektor. MMSP-ovi i preduzetnici moraju biti početnici u poslovanju. Ukoliko privredi subjekat već posluje, ne može postojati duže od 24 meseca u trenutku podnošenja zahteva.

2. PROGRAM RANOG RAZVOJA
Program ranog razvoja, koji sprovodi Fond za inovacionu delatnost, ima za cilj da podstakne inovativno preduzetništvo kroz dodeljivanje finansiranja za podobne mikro i male kompanije.
Ciljna grupa: Mikro i mala preduzeća registrovana u APR-u najkasnije 2014. godine.
Finansijski okvir: Finansiranje koje Fond dodeljuje u okviru Programa ranog razvoja će pokrivati maksimalno 70% ukupnh troškova projekta u trajanju do jedne godine, ali ukupni iznos sufinansiranja koji Fond dodeljuje ne može biti viši od EUR 80,000 po projektu. Minimum 30%, od ukupno odobrenog budžeta projekta mora biti obezbeđeno od strane podnosioca prijave iz drugih, po mogućstvu privatnih izvora, nezavisno od Fonda.
Namena: Zarade; Oprema i materijal za istraživanje i razvoj; Poslovni prostor i podrška poslovanju; Usluge vezane za istraživanje i razvoj, usluge podizvođača…

 

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker