Lokalna samouprava

Priprema za izradu strategije pametnog grada u Pirotu

Uvodna radionica za izradu strategije pametnog grada u Pirotu planirana je za utorak, 6. jun u prostorijama gradske uprave Pirot. Proces izrade strateškog dokumenta za uspostavljanje pametnog grada podrazumeva uključivanje većeg broja aktera iz lokalne zajednice koji svojim delovanjem mogu da doprinesu kreiranju i ostvarenju ciljeva pametnog grada. U kontekstu brojnih izazova gradova budućnosti, koncept pametnog grada  se odnosi na ekosistem pametnih rešenja u kome su okupljeni akteri i zainteresovane strane posvećeni održivom razvoju i u kome se nove tehnologije koriste za postizanje ciljeva održivosti, ekonomskih, socijalnih i ekoloških aspekata razvoja.

U martu ove godine grad Pirot je zaključio Memorandum o saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština – Savezom gradova i opština Srbije radi saradnje na pripremi polaznih osnova za strateški dokument u oblasti uspostavljanja pametnog grada u Pirotu („Smart city“). Započinjanjem ovog projekta, grad Pirot se ponovo ističe kao grad predvodnik u Republici Srbiji u ovoj oblasti tako što će postati prva lokalna samouprava koja će usvojiti strateški dokument kojim će se trajno opredeliti za uspostavljanje pametnih, savremenih rešenja u upravljanju gradom.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker