Kultura

Održana promocija knjige “Pedagoški potencijali lokalne samouprave i slobodno vreme mladih” dr Marije Ranđelović

Danas je u Velikoj sali Skupštine Grada Pirota sa početkom u 13h održana prezentacija knjige “Pedagoški potencijali lokalne samouprave i slobodno vreme mladih”, autorke dr Marije Ranđelović, koja je afirmisana u više od sto opština u Srbiji. Uz prezentaciju knjige, održano je i predavanje na temu “Vršnjačko nasilje sa osvrtom na maloletničku delinkvenciju”.

Prezentacija knjige i stručno predavanje, namenjeno je mladima, zaposlenima u obrazovanju i lokalnoj samoupravi, policiji, socijalnoj i zdravtsvenoj zaštiti.

Javnost mora biti senzibilisana na pojave negativnih sadržaja za realizaciju slobodnog vremena mladih, a profesionalci edukovani za detekciju svih znakova koji ukazuju na podsticaj prestupničkog ponašanja mladih.

U tom smislu, neophodno je razvijati program senzibilizacije šire društvene javnosti na temu slobodnog vremena mladih, sa posebnim značajem uključivanja sredstava javnog informisanja i savremenih medija. U programima partnerstva između lokalnih samouprava i ustanova od šireg društvenog značaja, u cilju osmišljavanja i što bolje ponude za realizaciju slobodnog vremena svih mladih, neophodna je izrada posebnih programa i strategija pomoći hendikepiranoj deci, kao deci povišene vulnerabilnosti i posebnih potreba.

Knjiga predstavlja svojevrsni pedagoški vodič za organizaciju slobodnog vremena mladih, vodič u kome lokalna samouprava može imati dominantnu ulogu, uz fokus na konstruktivne apekte slobodnog vremena, njegove pedagoške dimenzije i pedagoške potencijale lokalne samouprave. Takođe, prisutni su dobili i potvrdu o stručnom usavršavanju za izradu sopstvenog portfolija.

Slične vesti

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker