Gradska hronika

Preporuke za politike održivog razvoja u oblasti prevencije nasilja prema ženama i deci

Milena Dimitrijević, predsednica Saveta za rodnu ravnopravnost grada Pirota, Marja Vasić, drektorka Centra za socijalni rad, Suzana Đorđević, direktorka NSZ filijala Pirot, dr Marina Manić iz Centra za prevenciju Doma zdravlja Pirot, Ndica Adamović šef Službe dečje zaštite i drugi predstavnici institucija i civilnog sektora uestvovali su u radu  Okrugli sto  pod nazvom „Preporuke za politike održivog razvoja u oblasti prevencije nasilja prema ženama i deci “ koji je danas  organizovan u Pirotu u okviru Platforme “Održivi razvoj za sve”.  Platformu podržavaju vlade Švajcarske i Nemačke, a sprovodi nemačka agencija za međunarodni razvoj  (GIZ) u okviru projekta Reforma javnih finansija-Agenda 2030. 

Dr Milena Dimitrijević, predsednica Saveta za rodnu ravnopravnost grada Pirota govorila je o  obavezama  Lokalne samouprave  po Zakonu o rodnoj ravnopravnosti kao i tome šta je  do sada urađeno po pitanju unapređenja položaja žena. Dimitrijevićeva je istakla  da je borba protiv svih vidova  nasilja   jedan od  izazova na lokalnom nivou i da je,  prevenciju i suzbijanje nasilja nad ženama i zaštitu žrtava nasilja, grad Pirot u svom LAP-u za rodnu ravnopravnost, zacrtao kao jedan od posebnih ciljeva.

Marija Vasić, direktorka Centra za socijalni rad  govorila je o merama  kojima se obezbeđuje da sve žrtve nasilja imaju lako dostupan pristup opštim i specijalizovanim uslugama podrške  kao i o sprovođenju mera za sprečavanje nasilja sa akcentom na žene iz ruralnih područja.

Učesnici Okruglog stola saglasni su da je Pirot primer dobre prakse po pitanju preventivnog delovanja  i zaštite žena žrtava nasilja ali da je neophodno uspostavljanje novih usluga koje bi bile rezultat realnih potreba. Usluge koje su zaista potrebne i mogu se kreirati kao preporuke za unapređenje javnih politika su  rad sa počiniocima nasilja i preventivne aktivnosti u ruralnim područjima, kako bi se institucije koje se bave ovom problematikom približile ženama i potencijalnim korisnicima.

Platforma “Održivi razvoj za sve”, u okviru koje je organizovan okrugli sto „Preporuke za politike održivog razvoja u oblasti prevencije nasilja prema ženama i deci “,  podrazumeva uspostavljanje opštedruštvenog dijaloga među najznačajnijim nedržavnim akterima u Srbiji, poput civilnog društva, korporativnog sektora, akademske i istraživačke zajednice, profesionalnih udruženja, medija i građana, o usklađivanju razvojnih prioriteta Srbije sa ciljevima sadržanim u agendi za održivi razvoj 2030. Partneri na projektu su Fondacija Ana i Vlade Divac, Centar za visoke ekonomske studije, Beogradska otvorena škola, Fondacija centar za demokratiju, Timočki omladinski centar,  Fondacija BFPE za odgovorno društvo i Smart kolektiv.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker