Lokalna samouprava

Povratak na staro – spajaju se domovi zdravlja i opšte bolnice

Vlada Republike Srbije donela je odluku da se u Pirotu, Aleksincu, Vranju, Prokuplju, Leskovcu i Surdulici domovi zdravlja i opšte bolnice spoje i funkcionišu kao jedna institucija. Dr Radovan Ilić, direktor Doma zdravlja u Pirotu ističe da je ova inicijativa počela znatno ranije s obzirom da je srpsko zdravstvo ušlo u veliki projekta pod nazivom Optimizacija zdravstvenog sistema. Osnov za optimizaciju, ili racionalizaciju kako je rekao dr Ilić, dao je Zakon o zdravstvenoj zaštiti, a nakon toga i ostali propisi koji su definisali novu mrežu zdravstvenih ustanova u Srbiji, a to je Uredba o mreži zdravstvenih ustanova koju je pre godinu dana doneo ministar zdravlja. Uredbom je na teritoriji uže Srbije predviđen broj domova zdravlja kao samostalnih ustanova i određen broj zdravstvenih centara. Dakle, zdravstvene centre ponovo uvodi u priču najnoviji Zakon o zdravstvenoj zaštiti, kaže dr Ilić.

opstå bolnica pirot

“Formiranje zdravstvenih centara je predviđeno za one sredine gde se u istom sedištu nalazi Dom zdravlja i Opšta bolnica. Nekada je u sastavu zdravstvenih centara bilo više organizacionih jedinica, odnosno više domova zdravlja koji su bili vezani za Opštu bolnicu ili više bolnica. Sada imamo to da se od jedne Opšte bolnice i jednog Doma zdravlja, koji se nalaze u istom sedištu, formira zajednička organizaciona celina koja će se zvati Zdravstveni centar. Mislim da to neće biti prosto spajanje dva pravna lica, već da ćemo ovim činom dobiti novi kvalitet. Kakav će kvalitet biti sa ove distance ne mogu da kažem. Mogu da kažem da su u prethodnih deset godina i Dom zdravlja i Opšta bolnica u Pirotu, kao samostalne organizacione jedinice, funkcionisali sasvim dobro”.

Za svoje loše poslovanje pojedini domovi zdravlja su tražili krivca u lokalnim samoupravama koje su do pre dve godine bili njihovi osnivači. Dr Ilić kaže da su te priče neosnovane i odgovorno tvrdi da to nije istina, jer je svaki Dom zdravlja kao samostalno pravno lice funkcionisao na identičan načini kao i ranije u okviru Zdravstvenog centra.

“Sva finansijska sredstva koja su potrebna za funkcionisanje Doma zdravlja obezbeđuju se iz Budžeta Republike Srbije. Odnosno, Vlada Srbije kao garant sprovođenja zdravstvene zaštite je ta koja definiše potrebna sredstva preko svojih ministarstava koja su potrebna za domove zdravlja, apoteke, zavode za javno zdravlje, opšte bolnice, kliničko bolničke centre i tako dalje. Lokalne samouprave su tada, neko tumači, imale ulogu u smislu dodatnog finansiranja domova zdravlja. To se pre svega odnosi, u zavisnosti od ekonomske moći lokalalne samouprave, na obezbeđivanje sredstava za neke infrastrukturne radove, ili za nabavku neke medicinske opreme koja nedstaje, što se i događalo. A to se dešavalo i kada je Dom zdravlja bio u sastavu Zdravstvenog centra”- kaže Ilić.

Nameće se pitanje benefita, ili novog kvaliteta u novoj organiozacionoj jedinici – Zdravstveni centar.

“To bi bilo racionalno korišćenje kadrova, opreme i finansijskih sredstava. To bi trebalo da se desi, i ako to nije krajnji cilj onda bi ova priča, smatram, bila promašaj. Mi smo i do sada ovde u Pirotu imali interaktivnu saradnju Doma zdravlja i Opšte bolnice. Kadrovi Doma zdravlja su učestvovali u radu Bolnice, to je i dan danas prisutno bez obzira na samostalnost. Primer su naši specijalisti iz Doma zdravlja koji dežuraju u Opštoj bolnici godinama. Od skora i naš ginekolog iz Doma zdravlja dežura u Opštoj bolnici, što je prvi put u istoriji pirotskog zdravstva. Pedijatrija je stara priča koja decenijama popunjava nedostajući kadrovski prostor u Opštoj bolnici”.

Ovih dana je izašla najnovija odluka Vlade Srbije o formiranju zdravstvenih centara na jugu Srbije. U narednim fazama će verovatno i ostali regioni bito obuhvaćeni. Neophodno je realizovati odgovarajuće administrativne postupke da bi se stvorili preduslovi za registraciju novog pravnog lica – Zdravstveni centar. Epidemiološka situacija je u velikoj meri usporila ovaj proces.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker