Gradska hronika

Poljoprivrednici iz Izvora i Berilovca protestuju nezadovoljni komasacijom

Meštani sela Izvor i Berilovac nezadovoljni komasacijom oformili su odbor s namerom delovanja na rešavanju problema nastalih tokom ovog procesa, a to je bila i tema današnje konferencije za novinare. Oni su pre desetak dana uputili pirsmo Upravi za pojoprivredno zemljište pri Ministarstu pojoprivrede i GIZ-u, nemačkoj vladinoj organzaciji, u kojem 119 potpisniika ovog dokumenta navode razloge svog nezadovoljstva, zahtevajući obustavljanje komasacije. 

komasacija1

Miodrag Popović iz Odbora članova nezadovoljnih komasacijom kaže da ne pristaju da komasaciju, da nisu saglasni sa procenom veštaka, kao i da su uočili brojne nepravilnosti u samom procesu komasacije.

– Imamo nešto više od 90 hektara površine zemljišta, oni koji su podneli prigovor čine manje od 13 procenata od ukupnog broja učesnika u komasaciji, ali mi imamo više od 35 posto zemljišta, koje je uključeno u ovaj proces. Znamo šta predstavlja komasacija, ali ne pristajemo na ovakvu nadelu. Najveći problem na koji već dve godine ukazujemo je netačna i proizvoljna procena kvaliteta celog katastarskog atara i stvaranje grupe privilegovanih pojedinaca koji su bili u prilici da biraju deo atara, da dobiju najbolje zemlje. Takođe, nemoguće je da se ceo ovaj atar stavi u prvi procembeni razred, mi unosimo dobru zemlju a dobijemo onu manje kvalitetnu.

komasacija

Jovan Ignjatović ističe da su dodeljene parcele nepravilnog oblika i da im je komisija umesto njiva prve klase nadelila zemljište sedme klase.

Iz Komisije za komasaciju kažu da komasacija ne može da bude obustavljena i da će nastaviti sa aktivnostima u skladu sa Odlukom Skuupštine opštine Pirot. Jelisaveta Manić, predsednica komisije, ističe da ova odluka može biti osporena jedino pred Ustavnim sudom, a da je Gradska uprava potpisala ugovor sa Ministarstvom poljoprivrede o korišćenju sredstava za uređenje poljskih odnosno atarskih puteva i završetak procesa komasacije. Jelisaveta Manić kaže da pojoprivrednici mogu i da podnesu žalbu nadležnom ministarstvu po dostavljanju Rešenja o nadeli, koje bi trebalo da dobiju sredinom novembra.

 

Slične vesti

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker