Gradska hronika

Podsticaj ženskom socijalnom preduzetništvu u Pirotskom okrugu

​Udruženje “Vizija” Pirot od početka ove godine  sprovodi projekat pod nazivom „Podsticanje ženskog socijalnog preduzetništva u Pirotskom okrugu“ koji finansira Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije.


Projekat  ima za cilj smanjenje nezaposlenosti žena iz osetljivih društvenih grupa u pirotskom okrugu, kroz njihovo informisanje i obuku za osnivanje i vođenje socijalnih preduzeća kao jednog od modela za obezbeđenje egzistencije žena iz pirotskog okruga. Model socijalnog preduzetništva je široko prihvaćen u zemljama EU, gde socijalna preduzeća čine oko 10 % ukupnog broja preduzeća, dok su kod nas socijalna preduzeća malo poznata široj zajednici I njihov rad je tek u začetku. Cilj projekta je da se planiranim projektnim aktivnostima poveća informisanost i motivisanost žena iz planiranih ciljnih grupa za samostalnu preduzetničku delatnost kroz koncept socijalnih preduzeća koja ne posluju samo radi sticanja profita, već i radi rešavanja lokalnih problema. 


Planiranim projektnim aktivnostima promoviše se socijalno preduzetništvo u kome su nezaposlene žene iz ruralnih i gradskih sredina, kao i žene marginalizovanih grupa ne samo nosioci privredne aktivnosti, već i akteri koji rešavaju lokalne probleme u sredini u kojoj žive. U okviru projekta biće održane tribine o socijalnom preduzetništvu širom pirotskog okruga, u svim većim selima  kao i u svim opštinskim centrima, a zatim će zainteresovane žene moći da pohađaju obuku iz socijalnog preduzetništva i preduzetništva uopšte. Nakon završene obuke tim ženama pružiće se podrška prilikom apliciranja kod donatora  izradom biznis plana, a dobiće I besplatne konsalting usluge od strane stručnih lica  koja  ih pratiti u njihovom biznisu narednih godinu dana.


Na kraju da napomenemo da Republika Srbija još uvek nema donešen zakon koji reguliše rad I osnivanje socijalnih preduzeća,  ali da je od skoro u Skupštinskoj proceduri Zakon o socijalnom preduzetništvu I zapošljavanju u socijalnim preduzećima, čie se donošenje očekuje na narednom skupštinskom zasedanju.  U predlogu zakona pored ostalog predviđa se obavezna obuka budućih socijalnih preduzetnika, što je I osnovna svrha ovog projekta. 

Slične vesti

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker