Gradska hronika

Podrška zdavstvenim radnicima za pružanje zdravstvene zaštite migrantima i izbeglicama

Danas je za zdravstvene radnike u Pirotu održana edukacija na temu „Pružanje kulturno osetljivih usluga i prevenciju stresa, sagorevanja i sekundarne traumatizacije kod pružalaca usluga“čiji su ciljevi obezbeđivanje znanja i veština potrebnih za pružanje adekvatnih, pravovremenih i kulturološki prilagođenih usluga, sa posebnim akcentom na pružanje usluga izbeglicama, tražiocima azila i migrantima, kao i znanja i veština potrebnih za zaštitu fizičkog i mentalnog zdravlja zdravstvenih radnika. Zdravstveni savet Republike Srbije akreditovao je ovaj program kontinuirane medicinske edukacije sa 6 bodovaza učešće, kao nacionalni kurs 1. kategorije.

Ova edukacija predstavlja jednu od aktivnosti u okviru programa podrške Evropske unije upravljanju migracijama u Republici Srbiji a direktno je realizuju Svetska zdravstvena organizacija i udruženje „Mreža psihosocijalnih inovacija“.

Ovakva znanja i veštine su potrebne zdravstvenim radnicima, a ovo je posebno važno danas, u uslovima dužeg boravka migranata u našoj sredini, kada oni i koriste zdravstvene usluge kontinuirano.

Mehanizmi prevladavanja stresa i značaj prevencije jesu važni kao zaštitni faktori za pružaoce zdravstvenih usluga usled većeg rizika od sagorevanja i sekundarne traumatizacije kao mogućih posledica. Aktuelna situacija sa izbegličkom i migrantskom krizom takođe nosi i posebne potrebe koje je potrebno bolje prepoznati i adekvatno na njih odgovoriti.

Slične vesti

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker