Lokalna samouprava

Počele pripreme za predstojeće izbore u mesnim zajednicama

Službe zadužene za rad mesnih zajednica u Pirotu pripremile su prednacrt Odluke o mesnim zajednicama koji podrazumeva način njihovog funkcionisanja, sistem izbora i teritorijalni raspored. Sve je bazirano na dosadašnjem iskustvu kako bi se otklonili eventualni nedostaci u funkcionisanju mesnih zajednica. Prema rečima Sretana Savova, člana Gradskog veća, zaduženog, pored postalog i za rad sa mesnim zajednicama, uslovno je reč o svojevrsnoj reformi organizovanja mesnih zajednica.

“Nama je cilj da se mesne zajednice sistemski uključe u rad lokalne samouprave. Savet mesne zajednice koji bude biran, neposredno i tajno, obezbeđuje da birači, kao i na lokalnim izborima, dobijaju poziv, izlaze na izbore i glasaju za onu listu za koju smatraju da može da zastupa njihove interese. Dakle, izborni sistem će biti drugačiji. Izborni sistem će biti prporcionalan, kao i lokalni izbori. Smatramo da bi to bilo najbolje, mada postoji mogućnost i za drugačiji izborni sistem. Mi se oslanjamo na Zakon o lokalnoj samoupravi i zakon o izborima. Biće isti broj biračkih mesta, kandidovaće se grupe građana, političke partije, koalicije grupe građana i koalicije političkih partija. Svi imaju ista prava, da prikupljaju potpise građana sa teritorije mesne zajednice i kandiduju svoje ljude na teritoriji mesne zajednice. Kandidovaće onoliko koliko je predviđeno da ima članova Saveta. Članovi Saveta se biraju srazmerno veličini, odnosno broju birača na teritoriji mesne zajednice. Kretaće se od pet do jedanaest članova, napominjem srazmerno broju stanovnika, to jest birača. Posle izbora Saveta svaka politička opcija će dobiti, srazmerno broju glasova, određen broj članova u tom “miniparlamentu”.

Na osnovu broja članova u Savetu mesne zajednice biraće se rukovodeći organi, dodaje Sreten Savov.

“Rukovodeći organi su predsednik Saveta mesne zajednice i njegov zamenik, i oni se biraju za period od četiri godine. Tokom mandata mogu se menjati predsednik i zamenik, kao i članovi Saveta u skladu sa zakonom, ali sve druge odredbe su slične, ili iste kao na nivou grada Pirota. Dužni su da donose svoje planove, podnose finansijske izveštaje, kao i izveštaje o radu za prethodni period. Ono što može biti nedostatak jeste da neka sela možda neće imati svog predstavnika u Savetu. Da bi se to kompenzovalo treba da se na nivou Saveta mesne zajednice formiraju radne grupe koje će imati predstavnike svih naseljenih mesta, kako bi oni bili aktivni pradlagači radova, poslovanja i načina funkcionisanja na teritoriji svog sela”.

Savov kaže da trenutno postoji 89 mesnih zajednica, a najverovatnije će ih biti duplo manje. Od toga, do 20 gradskih i oko 25 seoskih, ali ta brojka će najverovatnije biti promenljiva. Izbori u mesnim zajednicama trebalo bi da se održe najesen ove godine, o čemu odluku i tačnom datumu održavanja donosi Skupština grada Pirota.

 

 

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker