Lokalna samouprava

Počela probna zaštitna arheološka istraživanja kako bi se pristupilo uređenju još jednog prostora pored Tvrđave “Kale”

Tvrđava “Kale” u Pirotu i prostor na kojem se nalazi je pod zaštitom države, odnosno Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Niša, s obzirom na kulturno istorijski značaj. Sama Tvrđava detaljno je rekonstruisana, trenutno se privodi kraju prva faza radova na uređenju dve kule, u skladu sa projektom “Oživljavanje srpske srednjovekovne tvrđave Kale”, a naredne godine se nastavlja sa oplemenjivanjem unutrašnjosti Tvrđave novim sadržajima u okviru druge faze radova. Kao što je poznato u planu je da uskoro počne uređenje prostora između Bistrice i kanala oko Tvrđave, koji se sada koristi kao “divlje” parkiralište.

Prema rečima pomoćnika gradonačelnika Pirota, Bojana Ranđelovića, u interesu grada je da se ovaj neuređeni prostor privede adekvatnoj nameni. Tim povodom prošle godine je urađena projektno tehnička dokumentacija za uređenje dela tog prostora kao parkirališta za autobuse i putničke automobile. U drugom delu, prema reci Bistrici, prema urađenoj projektno tehničkoj dokumentaciji gradiće se “Kuća Bankovića” koja bi predstavljala starovarošku arhitekturu, a predstoji izrada projektno tehničke dokumentacije za izgradnju toaletnog čvora.

“Grad Pirot je sklopio ugovor sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture jer je preduslov da se sprovedu prethodna zaštitna arheološka istraživanja i da se vidi da li ćemo nešto naći od arheološkog nasleđa i u kom obimu ili ne, i da se prema tome, što se tiče svih ovih projekata, kasnije ophodimo u smislu pune realizacije projekata, ili redukcije dela projekta u smislu da li ćemo nešto naći od arheološkog nasleđa, da ga zaštitimo ili ne” – kaže Ranđelović.

Često se dešava  da se arheološkim istraživanjima pristupa tek u fazi kada se prilikom izvođenja radova naiđe na arheološko nasleđe. Onda dolazi do problema i kod investitora, i kod izvođača radova i Zavoda za zaštitu spomenika kulture. Da bi se to izbeglo Pirot je prepoznao svoj interes i angažovao stručnjake Zavoda da pre početka građevinskih radova, za potrebe definisanja projekta izgradnje, obave zaštitna arheološka istraživanja, kako bi se umanjila mogućnost da prilikom izvođenja građevinskih radova dođe do problema. Ovih dana počela su probna zaštitna arheološka istraživanja kako bi se ustanovili odstojanje i karakter arheološkog nasleđa na ovom prostoru kaže, arheolog Zavoda iz Niša, Aleksandar Aleksić.

Arheološka istraživanja, na prostoru od skoro 4 hiljade kvadrata, trebalo bi da budu završena do kraja ove godine.

 

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker