Korona virus

Pitanja i odgovori o merama pomoći privredi – drugi deo

Privredna komora Srbije u saradnji sa Ministarstvom finansija pripremila je drugi deo odgovora na najčešća pitanja koja su privrednici upućivali preko COVID-19 pozivnog centra, društvenih mreža, granskih udruženja i regionalnih komora PKS.
U nastavku su neka od njih.
 
Pravno lice je izvršilo isplatu zarada za mart 2020. godine zaposlenima početkom aprila. S obzirom na to da zaposleni nisu upućeni na “prinudni odmor” u smislu odredaba člana 116. i člana 117. Zakona o radu, zaposlenima je isplaćena zarada bez umanjenja. Imajući u vidu da postoje tumačenja da će poslodavci biti dužni da direktnu pomoć, koju će mikro, mala i srednja preduzeća dobiti, proslede zaposlenima, potrebno je pojašnjenje da li će u ovom slučaju zaposleni, koji je već dobio pun iznos zarade za mart 2020. godine, dobiti i dodatni iznos u visini neto minimalne osnovne zarade, a poslodavac biti u obavezi da obračuna i porez na zarade i doprinose za obavezno socijalno osiguranje po osnovu te isplate?
– U slučaju kada je poslodavac zaradu za mart 2020. godine isplatio pre stupanja na snagu Uredbe, pravo na odlaganja plaćanja poreza i doprinosa može pod propisanim uslovima ostvariti za zarade koje se isplaćuju za april, maj i jun. U ovom slučaju, pravo na isplatu direktnih davanja u visini minimalne zarade ostvarivaće u maju, junu i julu. Iznos primljenih sredstava može da se iskoristi isključivo za isplate zarada i naknade zarada zaposlenima. Uredbom se ne opredeljuje visina zarade koju će poslodavac isplatiti zaposlenom, a na sve isplate zarade se porezi i doprinosi plaćaju u skladu sa pravilima koja su propisana Zakonom o porezu na dohodak i Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.
Da li je poslodavac dužan da uplaćena bespovratna sredstva prosledi zaposlenima? Jasno je da se sredstva mogu koristiti samo za isplate zarade, ali nije jasno da li se sredstva moraju iskoristiti?
– Cilj direktnih davanja predviđenih Uredbom je da se poslodavcu olakša obezbeđivanje sredstava za isplatu zarada zaposlenima, odnosno ukoliko je to moguće da se zaposlenima isplate zarade u višem iznosu od onog koji je ugovoren. Ukoliko poslodavac ne želi da koristi ovakve olakšice on nema obavezu da prihvati primenu mera. Takođe, ukoliko poslodavac ne iskoristi primljena direktna davanja za isplatu zarade zaposlenima, nakon završetka primene mera u skladu sa Uredbom, neiskorišćeni iznos sredstava biće vraćen u budžet. Prema našem mišljenju ne postoji nijedan razlog da se primljena sredstva ne iskoriste za isplate zarada, odnosno naknada zarada zaposlenima.
Da li se u uslov za primenu mera u vezi sa smanjenjem broja zaposlenih uračunavaju i lica angažovana po ugovorima o privremenim i povremenim poslovima? Da li poslodavac može bez smetnji da raskine ugovore o privremeno – povremenim poslovima i da ostvari pravo na korišćenje mera?
– Uslov se ne odnosi na lica koja su angažovana po ugovorima o privremenim i povremenim poslovima, kao ni na ostala lica koja su angažovana van radnog odnosa.
Ostala najčešća pitanja i odgovore možete pročitati na ovom linku..

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker