Lokalna samouprava

Pirotu nagrada za doprinos razvoja svih oblika pristupačnosti

Na osnovu raspisanog Javnog poziva gradovima, opštinama i gradskim opštinama u Republici Srbiji da se prijave za dodelu nagrada za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti na svojoj teritoriji u 2016. godini, Konkursna komisija je donela odluku da nagradu za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti na svojoj teritoriji u 2016. godini za uključivanje krajnjih korisnika u proces donošenja odluka o adekvatnom rešenju za problem pristupačnosti dobije grad Pirot.

Zaštitnik građana je, u saradnji sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, raspisao javni poziv za dodelu nagrada gradovima, opštinama i gradskim opštinama u Republici Srbiji koji su u 2016. godini najviše doprineli razvoju svih oblika pristupačnosti na svojoj teritoriji, odnosno u svom okruženju. Na ovaj način, pored dodele navedene nagrade, Zaštitnik građana je želeo da promoviše primere dobre prakse u oblasti pristupačnosti na lokalnom nivou.

Na navedeni Javni poziv se prijavilo 22 grada i opština, te je nakon analize pristiglih prijava i prateće dokumentacije, Konkursna komisija sačinila listu gradova i opština koji su ušli u uži izbor za dodelu nagrada, a na kojoj su se našli: opština Bujanovac, grad Kragujevac, grad Kruševac, grad Niš, grad Novi Pazar, grad Pirot, opština Svilajnac i grad Užice.

U skladu sa kalendarom događaja objavljenim u Javnom pozivu, Konkursna komisija je u periodu od 27.3.2017. godine do 7.4.2017. godine obilazila jedinice lokalne samouprave koje na osnovu dostavljene dokumentacije ušle u uži izbor, kako bi u neposrednom kontaktu sa predstavnicima organa i korisnicima, i uvidom u sprovedene projekte donela Odluku o dobitniku nagrade.

Nakon obilaska gradova i opština koje su ušle u uži krug, Konkursna komisija je donela odluke da nagradu za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti na svojoj teritoriji u 2016. godini dobiju gradovi Kragujevac, Pirot i Niš.

Grad Pirot se na Javni poziv prijavio i kandidovao inicijative koje je sproveo u 2016. godini, i to: Izgradnje objekta Inkluzivnog centra za osobe sa invaliditetom; uređenja trotoara u ulici Srpskih vladara u Pirotu; uređenja trotoara u ulica Danila Kiša i Save Kovačevića u Pirotu; izgradnje prostora oko zatvorenog bazena u Pirotu i povezivanja istog sa okolnim ulicama i objektima, pre svega sa Školom za osnovno i srednje obrazovanje „Mladost” kako bi se omogućila lakša komunikacija osobama sa invaliditetom; Stručne pomoći prilikom adaptacije ekspoziture jedne od poslovnih banaka u Pirotu; nabavke asistivne tehnologije za decu sa smetnjama u razvoju; izrade projekta za adaptaciju Škole za osnovno i srednje obrazovanje „Mladost” u Pirotu; izrada tehničke dokumentacije za izgradnju objekta javne delatnosti na mestu Doma vojske u Pirotu.

Slične vesti

Leave a Reply

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker