Lokalna samouprava

Pirot pristupa Udruženju “Pokret za decu tri plus”

Na sednici Gradskog veća data je saglasnost, pored ostalog, na dve veoma značajne odluke, a radi se o obrazovanju Saveta za populacionu politiku grada Pirota i pristupanju u članstvo Udruženja “Pokret za decu tri plus” iz Čačka. Predsednica Skupštine grada, dr Milena Dimitrijević, smatra da je reč o veoma značajnim odlukama imajući u vidu je sve manje mladih ljudi, sve manje dece i da se na pravi način mora reagovati. 

“Zadatak Saveta za populacionu politiku je da razmatra i predlaže mere za unapređenje populacione politike, da prati stanje, da usklađuje odluke donete na republičkom nivou sa lokalnim. Mislim da će ovaj Savet imati mnogo posla. Vrlo važna je i odluka o pristupanju Udruženju “Pokret za decu tri plus” iz Čačka. Ova inicijativa je stigla nedavno i nije bilo dileme da li treba da se priključimo tom Udruženju. U Udruženju je još 25 lokalnih samouprava iz Srbije. Realizacijom Projekta “Cena minus za tri plus” porodice sa troje i više dece dobiće personalizovanu karticu na ime majke, to je “ponosna kartica”. Takvih porodica u Pirotu ima oko 490 i na osnovu te kartice moći će da ostvare raznorazne popuste kod privrednih i pravnih subjekata. Obaveza grada Pirota je da plaća godišnju članarinu u iznosu od 6 dinara po glavi stanovnika” – izjavila je dr Dimitrijević.

Slične vesti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker