Mir Božiji, Hristos se rodi, danas je Božić – najradosniji hrišćanski praznik